Uke 8

Mandag ga jeg hjelp til IT-utvikler Bouvet i forhold til videreutvikling av Krigsseilerregisteret og IT-verktøy for registrering av krigsseilere. Jeg feiltestet oppdateringene som ble gjort. De fleste oppdateringene som ble foretatt vil kun angå de som registrerer krigsseilere. Men noen endringer gjaldt publikumssiden:

KSR-450: Behov for valgalternativ i filter for skip i Krigsseileregisteret: Forliste/krigsforliste skip under 2. vk

I Krigsseilerregisteret er det kommet inn et filteralternativ kalt «forlist i krig». Per nå lister det ut alle skip som forliste/krigsforliste. På sikt er det planer om å ekspandere dette filteralternativet til å blant annet kunne vise skip ut fra deres tapsårsaker som torpedert, minesprengt, kollisjon etc.

KSR-441: Behov for visning av nasjonalitet i mannskapsliste på skip i publikumssider

KSR-433: Behov for at «utmerkelser» på sjøfolk vises i rekkefølge ut fra rangering/sortering

KSR-428: Avansert søk

Denne søkefunksjonen vil bli oppgradert fremover, men man kan i hvert fall per nå blant annet søke med stikkord (navn) inn i 122 blad (PDF) av tidsskrift Krigsseileren. Man kan nå «avansert søk» ved å søke etter navn på forsiden av Krigsseilerregisteret. Det kommer da opp en kolonne nederst hvor man kan trykke inn på avansert søk om publikum ikke finner det de søker ved 5 første treff.

Jeg laget akkurat en Facebook-sak angående det rullebladet på Kong Haakon vi fant forrige uke.

Jeg tar fri fredag på grunn av vinterferie her på Sørlandet. Etter temperaturen å dømme, er det nok mer vår enn vinter akkurat nå. God helg!

Reklamer