Uke 7

På mandag fant vi et litt morsomt dokument i det ene arkivet vi registrerer krigsseilere fra kalt Londonregisteret (Londonregisteret inneholder arkivmateriale om forskjellige grupper folk, ikke bare krigsseilere). På kortet (Military Record) står det under surname: «H.M.King Håkon VII». Det er ikke noe mer informasjon på kortet. Vil tro det er et registreringskort fylt ut av britiske myndigheter da kongen ankom Storbritannia.

Å transkribere informasjon om krigsseilerne fra arkivmateriale og inn i IT-verktøy er ikke alltid en rett frem sak. For å gi litt innsikt i arbeidet, er følgende nedenfor en utdyping jeg sendte på e-post til de frivillige denne uken angående registrering av avmønstringshavn/-dato ved skade (hendelse) på skip:

Vi definerer skade ut fra skipets skjebne. Hvis et skip er utsatt for en skade (hendelse) og at det etterpå «lever videre» under norsk/alliert kontroll, så må det regnes kun som skade på skip. Eksempel er sjøfolk påmønstret skip som ble skadet men «lever videre» etter å ha blitt beskutt, grunnstøtt, flyangrep, torpedering, minesprengning, kollisjon.

Det finnes 3 forskjellige scenarier i forhold til registrering av avmønstringshavn og avmønstringsdato på sjøfolk om man har skade på skip. La oss ta utgangspunkt i at et skip ble utsatt for flyangrep 13. februar 1941, og skipet kun ble skadet av angrepet og kunne seile videre. 

1. Hvis sjømann avmønstrer (fratrer) samme dag som flyangrep, så setter man årsak flyangrep som avmønstringshavn og avmønstringsdato 13. februar 1941. Avmønstringshavn (sted) kan alternativt nevnes i utfyllende opplysninger.

2. Hvis sjømann avmønstrer en dag (eller lenger tid) etter hendelsen, setter man den dato som avmønstringshavn. La oss si sjømann avmønstrer 15. juni 1941 i Liverpool, da skal man registrere avmønstringshavn Liverpool og avmønstringsdato 15. juni 1941. Men man MÅ huske i slike tilfeller å skrive i utfyllende opplysninger at sjømann var påmønstret skip da hendelse (flyangrep i dette tilfellet) fant sted (siden man i dette tilfellet ikke nevner det i mønstringer).

3. Om en person omkom den dagen skade på skip fant sted, fører man opp årsak flyangrep og dato for hendelse. I tilfelle ovenfor ville dette blitt avmønstringshavn omkom ved flyangrep og avmønstringsdato 13. februar 1941.

Opprettet ny temaside om norske libertyskip: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/467809/

Noen profiler opprettet/oppdatert:

John Kristiansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/426369/default

Olav Mørkved: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/469943/default

Sverre «Svarten» Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/33901/

Ivar Meyer Strand: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/470105/

Mathias Næss: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/222851/

Hans Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/467535/

Peder Dalager: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/403146/default

Einar Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/467569/

Vi holder på å rydde i historikken på enkelte skip når det gjelder hendelser (forlis eller skade) som skjedde på skip. Nedenfor er eksempel på skip hvor det er gjort endringer:

M/S Reinholt: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/23817/

M/T Solheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/26737/

D/S Spind: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/27138/

Reklamer