Uke 6

Forrige torsdag og fredag tok jeg en manuell gjennomgang av alle bokser som de frivillige har registrert krigsseilere fra for å undersøke progresjonen. Jeg vil skrive i detalj om disse tallene siden, men kort fortalt så er progresjonen for registrering av alle krigsseilerne veldig god.

I stor grad jobbet med oppfølging av frivillige og behandling av publikumshenvendelser denne uken. Jobbet på siden av dette med å sjekke tapsårsaker/datoer på forliste/krigsforliste skip, som del av et større arbeid med å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for publikum og de frivillige som registrerer krigsseilere.

Opprettet 2 temasider:
ASDIC: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/463217/
Skipsnavn og deres betydning: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/465737/

Noen krigsseilerprofiler registrert basert på publikumshenvendelser. (Jeg har litt dårlig tid, så jeg kan kun ramse opp lenker til profiler). 6 sjøfolk på D/S Hestmanden: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462173/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462177/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462213/, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462243/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462279/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/390301/

Profiler som enten er opprettet eller hvor det er lagt til ekstra dokumentasjon/informasjon:

2 ledere av Agder krigsseilerforening:

Myklebust: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/46787/

Stamnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/52383/

Publikumshenvendelser:

Hjellestad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233009/default

Bruun: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/243689/

Schønheyder: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/463063/

Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/34254/

Eriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462247/

Ulrichsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462149/

Pedersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/458687/default

 

Reklamer