Uke 2

På tirsdag hadde jeg og to fra Lillesand sjømannsforening opplæring/oppfølging i Tønsberg sjømannsforening for flere medlemmer av sjømannsforeninger. Vi var 12 personer og det ble en hyggelig samling. For en gangs skyld husket jeg å ta et bilde:

20170110_150907

Tok også et bilde av veggpanelene i «Pelagosrommet» i Tønsberg sjømannsforening sine lokaler:

20170110_122923

Panelene (i eik og teak) som vist på bildet prydet en gang hvalkokeriet Pelagos. De var i offisersmessen.

Jeg holder på, med god hjelp fra en frivillig, å gjennomgå datoer og hendelser i skipshistorikken til 500 Nortraship-skip som var ute for forlis/krigsforlis og er tilkoblet sjøforklaring. Det er i noen tilfeller behov for å gjøre tydeligere hendelsesforløp, og å sette inn referanse til kilde man forholder seg til i tilfeller hvor det er kilder med informasjon som er i konflikt med hverandre. Tanken er at etter vi har gjennomgått alle skip i registeret som forliste/krigsforliste, så skal vi sette forlis-/krigsforlisdato og tapsårsak inn i egne felt samtidig som det vil stå i «andre opplysninger»/skipshistorikk. Dette vil blant annet bli til stor hjelp for de frivillige som registrerer krigsseilere.

Jeg ble i dag kontaktet av en publikummer som lurte på om Trygve Willy Heisholt var om bord da D/S Jared Ingersoll ble flyangrepet. Etter noen undersøkelser kom jeg over dokumentasjon som kunne bekrefte dette, og jeg fylte ut skipshistorikken noe og la inn en setning om hendelsen i opplysningene til Heisholt.

Nesten alle norske skip i Uteflåten er registrert i registeret, men det dukker stadig opp skip i utenlandsk handelsflåte som sjøfolk var påmønstret og som ikke finnes i registeret. Registrering av historikk på skip i utenlandsk handelsflåte er et omfattende arbeid som pågår parallelt med registreringen av krigsseilere, og jeg vil komme tilbake til det i neste blogginnlegg 19. januar som blir en slags 1-års markering for Krigsseilerregisteret.

Reklamer