Uke 1, 2017

Denne uken har i stor grad gått med til oppfølging/henvendelser fra frivillige og å behandle publikumshenvendelser. Jeg laget en temaartikkel om antall krigsforlis i Uteflåten: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/318246/ Har vel vært 25 publikumshenvendelser, alle er tatt nå. Stiftelsen Arkivet fikk besøk i går av krigsseiler (født 1920) som avleverte dokumenter for registrering.

Her er noen profiler nylig opprettet basert på publikumshenvendelser:

Hartvig Thomassen

Sigurd Eldor Sandvik

Oddvar Nergaard

Trygve Gotfred Olsen

Reidar Ekrem

Olaus Kverneland

Det nærmer seg 1 år siden lanseringen av Krigsseilerregisteret. Siden da har Stiftelsen Arkivet, sjømannsforeningene og andre frivillige jobbet hardt for å registrere alle krigsseilerne og de skip de var påmønstret. Dette er en svært stor jobb og vil pågå over flere år. Dokumentene vi registrerer informasjon om krigsseilere fra er per nå hovedsakelig Riksarkivets Ex-gratia-arkiv og Londonregisteret. Her er «harde» fakta om for eksempel mønstringer på skip, forlis, medaljer, generelle biografiske opplysninger. I tillegg finnes mange andre kilder og litteratur om krigsseilerne. Dokumentasjon/informasjon fra publikum er særlig viktig for å kunne lage krigsseilerprofiler med utfyllende historikk og generelt lage et «levende» register. Publikum har også ofte fotografi, som nesten alltid er av stor interesse for oss.

Det har på kort tid blitt mange støttespillere til Krigsseilerregisteret. Det er Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening (med samarbeidspartnere) takknemlige for. Med hjelp fra støttespillerne har vi sammen klart å realisere Krigsseilerregisteret. Arbeidet med registeret vil fortsette i årene fremover, og for at det skal kunne skje er vi avhengig av videre støtte. Men det viktigste er gjort nå, og det er at arbeidet er satt i gang før det er for sent. Sjømannsforeningene jobber hver dag med å registrere krigsseilere. Uten deres innsats (og kunnskap) vil man aldri kunne lage registeret.

Reklamer