Uke 40, post 2

Mandag gikk i stor grad med til behandling av publikumshenvendelser og oppfølging av frivillige. Forberedte meg også til en presentasjon av registeret som jeg holdt i Oslo  tirsdag kveld. Onsdag var jeg tilbake i Kristiansand. Det var en litt spesiell dag for det ble mye samarbeid med de frivillige og det ble den dagen registrert over 70 krigsseilere fra «Ex gratia-arkivet» og «Londonregisteret». Det har aldri før blitt registrert så mange på en dag. Sjømannsforeningene og de andre frivillige gjør en god jobb!

Torsdag morgen ble det noe jobbing sammen med IT-utvikler. Jeg brukte også noen timer på å «rydde» i innholdet i registeret. Hadde også oppfølging/»oppfriskning» med en frivillig. Det ble ut på dagen lagt ut i sosiale medier oppslag om et lukket krigsseilerarrangement for spesielt inviterte: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/397490/

Ellers ble det i går bekreftet i budsjettforslag for 2017 at Regjeringen foreslår å gjøre 1,5 millioner til Norsk senter for krigsseilerhistorie en årlig bevilgning!

Ellers noen nylig registrerte krigsseilereprofiler:

Odd Wivestad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/395517/

Alfred Butler: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/396005/default

Odd Norman Hagen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/222507/default

Bolette Johansen Haga: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/396549/

René Samson Grepne: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/372803/

 

Reklamer