Uke 40

Det ble litt full fart på fredag, så jeg fikk ikke oppdatert bloggen da slik jeg pleier. Tok den dagen noen fotografi med Fædrelandsvennen i sammenheng med en artikkel, og forberedte blant annet en presentasjon av Krigsseilerregisteret jeg skal holde i morgen. Da var plutselig klokka 18.30 og jeg måtte hjem!

Store deler av torsdagen gikk til utvikling av nettsidene. Det var noen utfordringer denne gangen som ikke var så lett å finne løsning på, men det ordnet seg mot slutten av dagen. Endringene gikk i stor grad på å forbedre administrasjonsgrensesnittet for de som jobber med det. Mindre endringer var at i Krigsseilerregisteret er nå navn i kategorien «sjøfolk» nå sortert alfabetisk og tekst om motor/maskin på skip er endret noe for å reflektere at den informasjonen kan gjelde både dampskip og motorskip.

Tirsdag sendte jeg ut en del brev i sammenheng med et arrangement senere denne måneden. Jobber også videre med dette arrangementet. Mandag og onsdag gikk til diverse og oppfølging av frivillige. Oppfølging av frivillige går kort fortalt ut på å gi tilbakemelding/kontroll av registreringer/opplæring.

Ellers nærmer det seg temadag om krigsseilerne 16. oktober. Opplegget vil foregå på Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. Her er Facebook-side hvor det er mulig å lese om arrangementet: https://www.facebook.com/events/1997765107116663/

Reklamer