Uke 38, videreutvikling av Krigsseilerregisteret

Mandag gikk med til en del møtevirksomhet og noe arbeid angående et krigsseilerarrangement. Oppfølging av frivillige. Tirsdag hadde jeg blant annet et intervju med Fædrelandsvennen, tok en sjekk av brukertilganger til administrasjonsgrensesnittet, og fulgte opp frivillige. Smått også begynt på utviklingen av et krigsseilerundervisningsopplegg sammen med 3 andre ansatte ved Stiftelsen Arkivet. Onsdag hadde jeg opplæring med frivillig som vil bidra i arbeidet med registrering fra «Londonregisteret». Torsdag og deler av fredag har gått til videreutvikling av Krigsseilerregisteret. Torsdag ble det lagt til, av IT-utvikler Bouvet, flere oppdateringer i administrasjonsgrensesnittet og Krigsseilerregisteret/Sjøhistorie. Noen av endringene i Krigsseilerregisteret er som følger:

  • Det er på forsiden av Krigsseilerregisteret lagt ut lenker til våre kanaler på sosiale medier.
  • Man kan nå «filtrere» på 6 flåtetilhørigheter.
  • Endret litt på hvordan nasjonaliteter vises i filter.
  • Utmerkelser vises nå 2 og 2 ved siden av hverandre.
  • Man kan filtrere på mann/kvinne
  • I søk under «sjøfolk» og «skip», så kan man velge å vise 25, 50, 100 eller 200 om gangen.
  • Sjøfolk under «sjøfolk» er nå sortert alfabetisk, men jeg ser sorteringen må «tunes» litt.
  • I sjeldne tilfeller har enkelte nettlesere reagert på skrifttypen (font) i Krigsseilerregisteret og vist firkanter (symbol) i stedet for tall. Vi har derfor byttet skrifttype.

Det er noen flere oppdateringer vi holder på med som ikke er ferdig, blant annet et «avansert søk», men det må jeg komme tilbake til neste uke.

Ellers har sjømannsforeningene og andre frivillige fortsatt sitt arbeid med registrering av krigsseilere. Her er 2 av de nylig registrerte krigsseilerne:

Osvald Johan Andreassen Dyrøy: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/245189/default

Sigurd Toralf Dørheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/390621/default

Reklamer