Uke 35

Det er nå snart 3 uker siden Knut Flovik Thoresen (kvalitetssikring/registrering av krigsseilere) og Saskia Klooster (dokumentasjonsansvarlig/kvalitetssikring) startet å jobbe i Norsk senter for krigsseilerhistorie. Teamet fungerer bra! Arbeidet med Krigsseilerregisteret er svært omfattende og man må være nøye i arbeidet, så derfor er det bra at vi nå er flere folk som kan etter-kontrollere og følge opp de frivillige som har fått opplæring og som registrerer krigsseilere. Vi jobber nå også i større grad med å samle inn private arkiv om krigsseilere.

I går var det møte med IT-utvikler Bouvet angående muligheten for å legge til rette for et avansert søk i Krigsseilerregisteret. Vi kom frem til en løsning hvor man har et søkefelt der man kan søke i innhold i sjøfolk, skip, tema-/skolesider, sjøforklaringer (og kanskje også i PDFene i tidsskriftet Krigsseileren). Vi jobber videre med et slikt søkefelt, som vil gjøre det mulig for publikum å søke mye bredere i databasen.

Uten hjelp fra frivillige er det ikke mulig å lage Krigsseilerregisteret. Vi har derfor behov for å involvere flere i det omfattende arbeidet; altså med å skrive/registrere historien om «den ukjente krigsseiler». Jeg er inntil videre forpliktet til å fokusere på å gi sjømannsforeningene opplæring/oppfølging som jobber med «Ex gratia-arkivet», men jeg søker nå 1-2 frivillige fra Kristiansand og omegn som kunne tenke seg å bidra i arbeidet.

Jeg kan tilby felleskap med et par andre frivillige her på Stiftelsen Arkivet som jobber med «Londonregisteret» (vanligvis på tirsdag og onsdag hver uke). Det er til tider et utfordrende kildemateriale og derfor jobber vi sammen om akkurat det arkivet på Stiftelsen Arkivet. Det er i dette arkivet man finner mange av de krigsseilerne som ble «glemt» etter krigen. Derfor er registreringen av disse et givende og nyttig arbeid som mange setter pris på «der ute».

For å kunne jobbe med IT-verktøyene, bør man ha god kompetanse med data. For å jobbe med de historiske dokumentene fra Riksarkivet, bør man være nøyaktig og ha noe kjennskap til krigsseilernes historie. Du vil bli tildelt datamaskin, ekstern skjerm og fast arbeidsplass. Hvis dette høres interessant ut, så ta kontakt og så kan vi snakke mer om det. Du finner min kontaktinformasjon på Stiftelsen Arkivet sine hjemmesider.

Noen registreringer denne uken:

Booker: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/385208/

Alf Wathne: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/385396/

Sverre Totland: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/385384/

Harald Bredo Bollerud: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/385228/

Øivind Bolstad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/385264/

Johan Blomquist: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/236105/

Anna Emilie Blomli: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/384240/

Ole Martinius Olsen Blomli: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/384244/default

Reklamer