Krigsseilerregisteret uke 32

Denne uken fikk jeg IT-utvikler Bouvet til å legge inn at man skal kunne registrere om sjøfolk var på hvalfangstekspedisjon 1939-1940. Se for eksempel under «annet» på Odmar Jens Jensen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/231953/. Dette virker kanskje som en liten detalj, men det er viktig å synliggjøre denne gruppen sjøfolk som bestod av minst 6000. Har ellers kartlagt all videreutvikling av nettsidene som skal gjøres høsten 2016.

Alle publikumshenvendelser fra sommeren er besvart, bare 3 ubesvarte fra denne uken gjenstår.

Hadde akkurat en telefonsamtale med en person som hadde vært i Hjemmeflåten, 21 måneder fartstid under krigen ble jeg fortalt. Ønsket profil i registeret og skulle sende inn sitt materiale med posten. Det blir interessant å studere.

Noen profiler registrert i Krigsseilerregisteret denne uken:

Olav Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/379730/

Hrefna V. Bjørgvinsdottir: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/380878/default

Olaf Marensius Tallaksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/244149/default

Gunnar Andreas Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/380912/default

Arne Hansen Hagen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/380630/default

Reklamer