Krigsseilerregisteret, uke 19

Mandag gikk med til en del oppfølging av frivillige. Jeg sendte også ut e-post til alle de 27 frivillige som har fått opplæring i registrering fra Ex gratia-arkivet om invitasjon til et seminar på Stiftelsen Arkivet torsdag 19. mai hvor vi kan utveksle erfaringer med arbeidet og kjøre en slags felles trening på enkelte av de utfordringer som går igjen i arbeidet. De frivillige lærer på flere måter å jobbe som historikere samtidig som de jobber med IT-verktøy, så det er viktig å gi oppfølging slik at alle føler seg trygge i sitt arbeid.

Tirsdag var det Krigsseilernes dag ved Stiftelsen Arkivet. Det ble et vellykket arrangement med rundt 120 folk. Særlig takket være intervju med Kåre Aarseth, som gjorde inntrykk med sin krigsseilerhistorie. Her er hans profil i registeret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/352895/

Ca. 1 gang i uken pleier jeg sende over til Thorbjørn i Lillesand sjømannsforening og Håkon Larsson-Fedde i Bergen en liste over alle skip nyopprettet av Stiftelsen Arkivet, altså av meg og de frivillige der. Deretter tar Thorbjørn og Håkon og legger inn historikk på skipene. Jeg sendte listen over på tirsdag.

Onsdag kom jeg litt senere på jobb for jeg var først i møte med kulturkonsulent i Lillesand kommune angående kvalitetssikring av deler av historien 8. april 1940 om Nils Onsrud, som sendte varsler til de militære myndighetene om en nært forestående tysk invasjon. Det har ikke noe med krigsseilerhistorie å gjøre, men jeg har tidligere skrevet en artikkel om torpederingen av det tyske skipet «Rio de Janeiro» så jeg ble bedt om å gi min mening.

Videre denne dagen sørget jeg for at 3 personer fra Grimstad sjømannsforening, som fikk opplæring på tirsdag, ble gitt brukermanualer og Ex gratia-arkivmateriale for registrering.

Ellers jobbet jeg med publikumshenvendelser onsdag og torsdag. Her er noen profiler:

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/222712/

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/340920/

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233565/

Nå er jeg på vei inn til Oslo. I morgen skal jeg på Riksarkivet og ha et møte kl. 13.00.

Reklamer