Krigsseilerregisteret, uke 17

Progresjonen for registrering av krigsseilere er god:

19. januar 2016 var totalt antall registrerte 6050.

18. mars var det 7034.

26. april var det 8055.

Jeg hadde heldags-opplæring med en fra Brevik sjømannsforening i går. Vi blir stadig flere som jobber med å registrere krigsseilere. Derfor går naturlig nok mye av min tid med til oppfølging av de som registrerer. Jeg hadde håpet å få til en felles opplæring med Risør og Tverdalsøen sjømannsforening denne eller neste uke, men det er ikke sikkert det går.

På onsdag hadde Thorbjørn og Tore Jan i Lillesand sjømannsforening et informasjonsmøte for Holmestrand og Tønsberg sjømannsforening hvor de fortalte om Krigsseilerregisteret og Sjøhistorie. Vi har hatt flere slike informasjonsmøter med forskjellige sjømannsforeninger. Det er ofte på bakgrunn av disse møtene at det melder seg personer som kan tenke seg å være med i arbeidet med Krigsseilerregisteret.

Et par profiler jeg opprettet basert på publikumshenvendelser:

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/348647/default

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/348603/default

God helg!

Reklamer