Krigsseilerregisteret, uke 16

Mandag-onsdag var det en del oppfølging av frivillige som registrerer krigsseilere i Krigsseilerregisteret. Stadig flere får opplæring og da er det også viktig at disse får videre oppfølging/tilbakemelding på arbeid de har gjort. Lillesand sjømannsforening ga opplæring/oppfølging til Grimstad sjømannsforening onsdag-torsdag.

På mandag laget jeg ferdig liste over alle saker i forhold til videreutvikling av nettsidene. Det er særlig en sak som jeg skal få gjennomført innen rundt 4 uker. Det gjelder at vi har et rigid datoformatsystem per dags dato, som gjør at systemet kun aksepterer at vi registrerer dag, måned og år i blant annet mønstringsdatoer og fødsels-/dødsdato. Vi ønsker å få endret systemet til å akseptere registrering av enten år, måned og år, eller dag, måned og år.

På torsdag var Christianssands sjømandsforening på Stiftelsen Arkivet. Vi hadde en slags spørsmål og svar-runde på ca. 4 timer hvor vi tok opp utfordringer de har møtt i sitt arbeid med registrering av krigsseilere.

Før i dag opprettet jeg profil på en krigsseiler som har den lengste sammenhengende fartstiden av de jeg har registrert så langt. Husk at vi også registrerer fartstid før og etter krigen om vi er så heldige å komme over slike opplysninger:

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/347610/default

Her er 2 andre profiler jeg opprettet denne uken:

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/226761/default

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/241289/default

Neste uke blir det mest sannsynlig opplæring med noen sjømannsforeninger i Telemark, men dette er ikke bekreftet enda.

Reklamer