Krigsseilerregisteret uke 8, 2016

Da er det fredag og tid for en ny oppdatering. Denne uken har i stor grad gått med til å følge opp de som registrerer krigsseilere i Krigsseilerregisteret. De holder på med Ex gratia-arkivet i Lillesand sjømannsforening og så er det 1 i Arendal som har begynt. Neste torsdag skal jeg ha 7 personer fra sjømannsforeningen i Kristiansand som skal få videre opplæring i registrering av krigsseilere fra Riksarkivets arkivmateriale Ex gratia. Det blir nok en ganske hektisk dag. Jeg har tidligere laget en 60-siders brukermanual for bruken av nettsidene, men mandag-onsdag neste uke må jeg få laget en brukermanual for Ex gratia-arkivet før vi starter i gang sjømannsforeningen i Kristiansand.

Jeg skrev en artikkel på Stiftelsen Arkivet sine hjemmesider om at vi er ferdig med skanningen av «krigsseilerarkivene» på Riksarkivet: http://www.stiftelsen-arkivet.no/1-million-krigsseilerdokumenter-gjort-tilgjengelig-gjennom-unikt-samarbeid

Vi har fått database fra tjenesten Evigtakknemlig til Samlerhuset. Dette materialet vil over tid bli del av innholdet i Krigsseilerregisteret. Det må imidlertid kvalitetssikres først.

Jeg har helt glemt å nevne at det ble lyst ut stilling som dokumentasjonsansvarlig i Norsk senter for krigsseilerhistorie, en 60 % stilling med mulighet for utvidelse. Søknadsfristen var 23. februar. Dere kan lese mer om stillingen her: http://www.stiftelsen-arkivet.no/1753/dokumentasjonsansvarlig-i-norsk-senter-for-krigsseilerhistorie-fast-stilling-60-med-mulighet-for-utvidelse

Siden det er mange hvalfangere/hvalsjøfolk i nøytral fart i Londonregisteret med lite opplysninger, så tok jeg kontakt med arkiv for å høre om det fantes et sentralt register over disse. Svaret fra Vestfold-Arkivet var at «Ja, vi har mannskapsopplysninger (av varierende innhold/omfang) til flere hvalfangstselskaper. Vi har imidlertid intet samlet «register» med en fullstendig oversikt over «hvalsjøfolk». Derfor man må gå enten via selskapets arkiv eller via enkelte av selskapene som hadde ansvar for forhyringen. For eksempel AS N. Bugge i Tønsberg som har mannskapskartotek som dekker flere hvalfangstselskaper». Siden vi allerede har veldig mye materiale fra Riksarkivet å jobbe med, så må vi komme tilbake til dette med ytterligere opplysninger om hvalsjøfolkene siden.

Reklamer