Krigsseilerregisteret uke 7, 2016

På en måned har vi registrert 400 sjøfolk og over 100 skip. Antall registrerte sjøfolk per nå er 6444. Mange av de nyopprettede er basert på publikumshenvendelser (altså opprettet basert på pålitelig dokumentasjon fra publikum kombinert med vårt eget materiale). Siden lanseringen 19. januar har jeg behandlet ca. 210 skriftlige henvendelser og hatt mange telefoner fra publikum. Henvendelsene gjelder stort sett det samme; publikum sender inn krigsseiler-dokumentasjon for registrering eller ønsker person registrert fordi de ikke finner personen i registeret. I enkelte tilfeller har jeg etter lanseringen vært litt bakpå når det gjelder behandlingen av publikumshenvendelser dessverre. Det er fordi det har vært mange henvendelser etter lanseringen og jeg har samtidig sammen med Lillesand sjømannsforening jobbet med å lære opp og etablere team som kan jobbe med registrering av krigsseilere. 9. og 10. april var det full opplæring i Stiftelsen Arkivet sine lokaler av 20 personer fra sjømannsforeninger i Agder. Så vi har nå hatt opplæring i Lillesand og i Agder. Videre vil vi følge opp de som har fått opplæring. Noen blir valgt ut til å registrere krigsseilere systematisk fra arkivmateriale mens andre vil sørge for å legge til utfyllende opplysninger på allerede-opprettede krigsseilere i registeret.

Etter hvert som flere av de som har fått opplæring er klare til å jobbe med registrering på egenhånd, så vil vi få opp farten på registreringen av krigsseilere. Om vi ønsket, kunne vi raskt publisert ut mange navn og tallet på antall registrerte i registeret hadde økt dramatisk. Men vi ønsker ikke å bare ha et navneregister med lite annen informasjon inne på profilene, og så er det også dette med å ha kontroll på de data som publiseres ut i Krigsseilerregisteret og sørge for at de er kvalitetssikret. Stiftelsen Arkivet og sjømannsforeningene skal sammen dokumentere hver enkelt krigsseilers historie og det vil ta lang tid å gjøre den jobben.

Jeg har ellers opprettet 2 temasider i registeret som jeg tror er av interesse for publikum:

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/328094/

https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/328112/

 

Reklamer