Krigsseilerregisteret uke 5 2016

De frivillige fra Oslo sjømannsforening ble for 1 uke siden ferdig med tilrettelegging av arkivmateriale på Riksarkivet. Etter hva jeg har forstått, så blir Riksarkivet ferdig med skanningen av disse kildene innen noen uker. Det blir ca. 900 000-1 000 000 bilder av kilder. Vi snakker åpenbart om massive mengder kilder. De to arkivene som snart er ferdig skannet er de som kalles «Ex gratia» og «Londonregisteret» (se artikkelen «kilder» i Krigsseilerregisteret for mer informasjon). I dette arkivmaterialet finnes, etter hva vi vet, alle som var i Nortraship/uteflåten. Det er også her mange av de som var i marinen, i nøytral fart før Norge ble invadert, de fleste norske på utenlandske skip og omtrent alle utenlandske sjøfolk på norske skip.

Det har vært en kamp for å få dokumentasjonen tilgjengelig (vårt arbeid på Riksarkivet har pågått fra april 2015 til januar 2016). Nå er den på plass. Arbeidet med å hente ut de essensielle opplysninger på hver krigsseiler for å opprette hjemmesider til de i Krigsseilerregisteret, har begynt. Det er 6 personer i Lillesand sjømannsforening som har fått opplæring og som jobber med Ex gratia og en annen på Stiftelsen Arkivet jobber med Londonregisteret. Alle som jobber med arkivmaterialet må signere taushetserklæring fra Riksarkivet. Neste tirsdag og onsdag skal vi ha opplæring for 15 personer fra sjømannsforeninger i Agder-fylkene. De fleste vil få opplæring i bruken av nettsiden, mens noen få vil etter planen bli plukket ut til å få spesialopplæring i arbeid med Ex gratia-arkivet.

I sammenheng med at vi var ferdig med arbeidet på Riksarkivet, så hadde vi en avslutningsmiddag i Oslo sjømannsforening sine lokaler onsdag kveld. Første onsdag i måneden er det medlemsmøte og middag i foreningen, så det var totalt 100 personer der. Alle (14 personer) som hadde jobbet med arkivmaterialet var tilstede og det var torskemiddag på menyen. Det var et hyggelig arrangement med mye god mat og drikke. Jeg holdt takk-for-maten-tale.

Reklamer