Krigsseilerregisteret uke 4 2016

Mandag var det noe møtevirksomhet på Stiftelsen Arkivet og jeg forberedte meg til opplæring. Tirsdag og onsdag var det opplæring av medlemmer av Lillesand sjømannsforening. I første omgang er det 6 personer der som har fått opplæring i bruken av IT-verktøyene og arbeid med arkivmateriale fra Riksarkivet. Vi har også satt av to dager neste uke til opplæring i Lillesand. Det er viktig at alle føler seg trygge på at de gjør arbeidet riktig. Arbeidet med registrering av alle krigsseilerne er et veldig omfattende arbeid, så det er også viktig for alle å forstå at for hver person som blir registrert er det en person med en historie man gjør kjent og som vil huskes for ettertiden gjennom Krigsseilerregisteret.

Torsdag var det et seminar kl. 08.00-10.00 på Odderøya, Kristiansand. Det var et samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet og IT-selskap Bouvet. Kort fortalt, jeg holdt en presentasjon med spørsmål og svar og så holdt utvikler en presentasjon med spørsmål og svar. Tema var mer den tekniske bakgrunnen i forhold til registeret. Det var oppmøte på 25-30 og det synes jeg er bra.

I dag skal jeg og Thorbjørn i Lillesand sjømannsforening en tur til Drammen sjømannsforening og holde en presentasjon om Krigsseilerregisteret. Det blir nok en del bilkjøring, satser på å klare tur/retur på en dag.

Ellers er det slik at jeg jobber med publikumshenvendelsene mellom slagene. Snakket akkurat på telefon med datter av gjenlevende krigsseiler. Han er 101 år, det er imponerende. Han har også profil i registeret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/55651/

Jeg fikk vite at både han, broren og fetteren var i registeret. Det er imidlertid bare han som fortsatt er i live. Fikk også en liten korreksjon som vil bli sendt inn sammen med annen dokumentasjon; de rømte ikke med fartøyet Nora men med båten Silden. Det er altså en feil her fra kilden «Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946» som må rettes. Og det vil bli gjort når jeg mottar dokumentasjon!

God helg!

Reklamer