Krigsseilerregisteret uke 2, 2016

I løpet av morgendagen vil vi ha registrert 6000 krigsseilere. Det er en milepæl. Ryddingen i eksisterende data i databasen fortsetter. Ellers jobber vi fortsatt med å få publisert 120 blad av tidsskriftet Krigsseileren, som vi har digitalisert og er klart til offentliggjøring. Det har tatt sin tid, men mitt håp er at vi hadde klart å få til et samarbeid med Nasjonalbiblioteket om å digitalisere i deres løsning. Det har vært en del jobb med å forberede nettsidene den siste tiden, og dette vil fortsette frem mot lansering for å forsikre at nettsidene fungerer som de skal ved lansering og i tiden etter.

Etter lansering vil jeg og Lillesand sjømannsforening starte opplæring av de som skal registrere informasjon om krigsseilere i nettsidene. Det blir spennende å følge den utviklingen med tanke på hvor omfattende dette arbeidet er. Det må planlegges! Mest av alt er vi spent på hvordan det norske folk vil motta Krigsseilerregisteret. Vi er stolte av vår nettside og håper folk er fornøyd selv om kanskje ikke det innholdet de søker vil være der med det første. Vi er på mange måter fortsatt i startfasen på det området.

De siste dagene har jeg registrert en del høyt dekorerte krigsseilere. I dag registrerte jeg den kvinnelige krigsseileren jeg tror var mest dekorerte kvinne under andre verdenskrig: Margit Johnsen født 31. januar 1913. Hun var eneste kvinne som fikk St. Olavsmedaljen med Ekegren. Fikk omsider registrert Leif Andreas Larsen og Johannes Rasmussen Kalve. Larsen var den høyest dekorerte sjøoffiseren under krigen. De var medlemmer av Shetlandsgjengen og har også fått sin egen temaside-artikkel. I går registrerte jeg marinemann Roy Andreas Nielsen, som ut fra vedlagte bilde ble tildelt mange medaljer.

Det er imidlertid viktig å merke at medaljer ofte ikke nødvendigvis er representativt for hva krigsseilerne gjorde. De fleste i uteflåten (Nortraship) fikk som regel kun Deltagermedaljen, Krigsmedaljen, og «Frihetsmedaljen» (avhengig av lengden på fartstiden). Det er likevel viktig med medaljer for de forteller en del om hva personen gjorde under krigen om ikke vi har annen dokumentasjon på personen, som i tilfellet med Nielsen hvor hans profil i Krigsseilerregisteret i stor grad består av bilder og medaljer. Hvor utfyllende en profil er, vil avhenge av hvor mye dokumentasjon vi har på den enkelte. Og dokumentasjonen kan variere i type. Heldigvis har vi solid arkivmateriale på veldig mange krigsseilere (som venter på å bli registrert).

IMG_6405

Reklamer