Krigsseilerregisteret uke 52

I år 2015 er det 53 uker, men dette blir min siste oppdatering før juleferien. De som jobber med Krigsseilerregisteret ved Stiftelsen Arkivet tar juleferie og er tilbake mandag 4. januar 2016.

Denne uken har gått med til planlegging og invitasjoner med tanke på lansering av registeret (blant annet kommer Marinemusikken og Jon Michelet), det har blitt laget flere artikler i temasider, og noe arbeid med nettsidene har blitt gjort. Arbeidet har fortsatt på Riksarkivet, og Lillesand sjømannsforening med flere rydder i databasen.

Jeg begynte i jobben som prosjektkoordinator 22. mars 2015 (Bjørn Tore Rosendahl er prosjektleder og Thorbjørn Andersen er koordinator overfor sjømannsforeningene og medansvarlig for databasen) og mye har skjedd siden da. På Riksarkivet er Londonregisteret ferdig digitalisert, og Ex gratia-arkivet er veldig godt på vei. Nettsidene er ferdig utviklet og klare til å gjøres tilgjengelig for offentligheten. Mange sjømannsforeninger Norge rundt har støttet opp om Krigsseilerregisteret, og Norges befolkning har vist interesse for saken til «de fem gamle karer». Regjeringen har bevilget penger til Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Jeg gleder meg til å ta fatt på de nye arbeidsoppgaver som kommer etter lanseringen av Krigsseilerregisteret. Alt er lagt til grunn for at vi kan sette i gang en storstilt registrering av krigsseilere.

God jul og godt nyttår!

Reklamer