Regjeringen har bevilget penger til etablering og drift av Norsk senter for krigsseilerhistorie

http://stiftelsen-arkivet.no/krf-gjennomslag-for-norsk-senter-for-krigsseilerhistorie

Reklamer