Krigsseilerregisteret uke 45

Denne uken har gått til arbeid med registeret. Kjell Ove Kåvenes har tidligere digitalisert 120 blad av tidsskriftet Krigsseileren. Han jobber nå med registrering av krigsseilere. Jeg har ellers jobbet med tema- og skolesider i Krigsseilerregisteret, har artikler 8 av førstnevnte og 2 av sistnevnte. Leverte inn avisartikkel til Agderposten om Krigsseilerregisteret. Artikkelen publiseres 19. november.

Thorbjørn Andersen og Tore Jan Clausen i Lillesand sjømannsforening holdt foredrag om Sjøhistorie/Krigsseilerregisteret for DIS-Oslo/Akershus 4. november. Samme dag holdt jeg foredrag om Krigsseilerregisteret i Høvåg Herredshus for blant annet Høvåg museums- og historielag. Thorbjørn fortsetter koordineringen med sjømannsforeningene. Erling Isaksen og andre frivillige fra Oslo sjømannsforening har tilrettelagt 258 av 661 bokser av Ex gratia-arkivet på Riksarkivet.

Stiftelsen Arkivet har lagt inn bestilling på lokaler med tanke på lansering av Krigsseilerregisteret. Vi vil komme med dato etter vi har mottatt bekreftelse.

Reklamer