Krigsseilerregisteret uke 43

Mandag jobbet jeg med Lillesand sjømannsforening, vi jobber videre med hvordan krigsseiler-profiler skal se ut i Krigsseilerregisteret (det er 4600 sjøfolk per i dag). Vi må ha en god plan og mal for veien videre i forhold til registrering av krigsseilere, som skal pågå over et par år. Mandag og tirsdag var det mange publikumshenvendelser som følge av to artikler i Aftenposten på mandag. Publikum lurer på hva Krigsseilerregisteret er og hva de kan bidra med av informasjon. Et standardsvar jeg gir er noe lignende av dette:

«Vi i Krigsseilerregisteret jobber med å lage et nasjonalt, digitalt register over norske sjøfolk og utenlandske sjøfolk på norske skip som seilte under andre verdenskrig. Kort fortalt, så ønsker vi å dokumentere krigsseilernes historie så langt det lar seg gjøre og hver krigsseiler vil få sin hjemmeside i en nettside under utvikling kalt Krigsseilerregisteret. Arbeidet vil foregå over et par år. Frivillige vil registrere rundt 40 000 krigsseilere, altså det skal skrives av informasjon fra originalkilder digitalisert på Riksarkivet. Arkivkilder danner hovedgrunnlaget for informasjonen om sjøfolkene som blir registrert i Krigsseilerregisteret.

Vi er også interessert i informasjon fra publikum, men mest av alt er vi interessert i bilder og dokumentasjon som kan verifisere informasjon (av kildekritiske hensyn). Vi er interessert i bilder av krigsseilere, og dokumentasjon på biografiske opplysninger, fartstid, utmerkelser og ekstraordinære hendelser som torpederinger. Har du slik dokumentasjon, må du gjerne sende den innskannet i e-post eller som kopi med vanlig post».

I første omgang går imidlertid ikke Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening aktivt ut og ber om dokumentasjon fra publikum. Riksarkivet har lagt til rette for en unik ordning hvor de har gitt Krigsseilerregisteret arbeidsrom i deres administrasjon hvor frivillige fra Oslo sjømannsforening jobber med kilder og Riksarkivet hjelper med digitalisering av to «krigsseilerarkiv». Arkivene vil inneholde den mest pålitelige informasjonen som eksisterer på krigsseilerne (særlig på nesten alle «uteseilerne» i Nortraship). Vi må utnytte disse arkivene og denne fantastiske muligheten, og føler ut fra behov om kvalitetssikring at det er best at vi systematisk oppretter profiler basert på informasjon fra arkiv og/eller bøker/verk. Vi vil ta vare på all informasjon/dokumentasjon fra publikum og sørge for at relevant informasjon blir registrert på gjeldende profil når vi kommer til registreringen av den profilen. Vi har også Samlerhuset sitt krigsseilerregister kalt «Evig takknemlig», som er basert på informasjon fra publikum og som skal bli en del av Krigsseilerregisteret. Kort fortalt, store mengder informasjon og dokumentasjon venter på å bli registrert.

Onsdag og torsdag jobbet jeg på Riksarkivet. Onsdag kveld hadde jeg presentasjon av Krigsseilerregisteret for Oslo sjømannsforening. Flere har hørt om registeret, men de ville se nettsiden og hvordan sjøfolk og skip vil bli presentert. I tillegg hadde jeg behov for å takke på vegne av Stiftelsen Arkivet og Lillesand sjømannsforening for det formidable arbeidet medlemmer av Oslo sjømannsforening har gjort på Riksarkivet.

Vedlagt er bilde av medlemmer av Oslo sjømannsforening på arbeidsrommet på Riksarkivet i dag, vi var 7 som jobbet. Vedlagt er og artiklene i Aftenposten. Dessverre fant jeg ikke ut av hvordan jeg kunne rotere artiklene riktig vei og at endringen lagrer seg, men det er mulig å rotere i PDF-visningsprogram.

20151022_131404

Aftenposten artikkel 1 19.10.2015

Aftenposten artikkel 2 19.10.2015

Reklamer