Krigsseilerregisteret uke 42

Denne uken har vært variert. På mandag jobbet jeg med Lillesand sjømannsforening, studerte eksisterende innhold i Krigsseilerregisteret og standardmaler for hvordan krigsseilerprofiler kan og bør se ut (i et fremtidig perspektiv). Begynte smått å jobbe med «Londonregisteret» for å se hvor relevant informasjonen er for Krigsseilerregisteret. I løpet av 66 kort/kilder hadde vi registrert 4 krigsseilere, så vårt første inntrykk var at vi nok i dette arkivet vil møte på en del sjøfolk som ikke vil gå inn under vår definisjon av krigsseiler. Men det er i dette registeret vi vil fange opp mange krigsseilere som ellers hadde gått «under radaren».

På tirsdag og onsdag opprettet jeg flere tema- og skolesider, la ut innhold og tilpasset de til nettsidene.

Torsdag var spesielt interessant. Jeg, Thorbjørn Andersen og Tore Jan Clausen fra Lillesand sjømannsforening var på besøk hos Lister utvandrermuseum. Besøket var på bakgrunn av at jeg for noen måneder siden kom i kontakt med en fra Bergen, som hvis jeg har forstått det riktig har jobbet med et slags register over krigsseilere siden slutten av 1980-tallet. Dette registeret ønsket han på 2000-tallet at skulle tilhøre Lister utvandrermuseum.

Hovedregisteret virker å være på 5000-6000 kort hvor han på hvert kort har skrevet (med gammeldags blekk på syrefritt papir) informasjon om hver krigsseiler. Det skal i hovedsak ha dreid seg om hjemmeseilere, ifølge han selv. Han sa han hadde «trålt» hver bygdebok og ættebok fra hele Vestlandet, men også dokumentert sjøfolk fra andre deler av landet. Det finnes veldig få arkiver på hjemmeseilerne, så denne informasjonen er veldig relevant for Krigsseilerregisteret.

Jeg og Thoralf Haugland i Lister utvandrermuseum er enig om at dette registeret er relevant for Krigsseilerregisteret og det må bevares for ettertiden. Kortene må i så fall digitaliseres. Jeg jobber med avtaleutkast. Se vedlagte bilder av kortene. Registeret avbildet er ikke komplett, det mangler ca. 1000 kort som ikke utvandrermuseet har mottatt enda.

Torsdag kveld var det artikkel om Krigsseilerregisteret på NRK.no, deretter var det reportasje på NRK 1 dagsrevyen fra ca. kl. 21.13-21.15. Jeg har besvart publikumshenvendelser i dag som følge av nyhetsoppslaget. Her er artikkelen: http://www.nrk.no/sorlandet/skal-samle-historiene-til-40-000-krigsseilere-1.12605125

God helg!

20151015_140027 20151015_140019 20151015_135911 20151015_135758

Reklamer