Status Krigsseilerregisteret uke 41

Denne uken har jeg skrevet innhold til tre informasjonsundersider i Krigsseilerregisteret, ble vel sammenlagt på rundt 10 sider. Disse kalles «redaktører», «bakgrunn» og «kilder». «Redaktører» sier noe om hvem som er redaktører for Krigsseilerregisteret, og hvilket ansvar de har. «Bakgrunn» forklarer om Krigsseilerregisteret, samarbeidspartnere og frivillige bidragsytere, hvorfor vi ønsker å hedre krigsseilerne, hva en krigsseiler er, og hvordan publikum skal gå frem om de ønsker å støtte eller bidra med dokumentasjon til Krigsseilerregisteret.

Den viktigste siden er «kilder». Her er omtrent alle kilder/arkiv/register oppgitt; de som danner grunnlagsmaterialet for Krigsseilerregisteret per dags dato, de kilder som vi har hentet deler av informasjonen fra, og til slutt kilder som venter på å bli brukt i Krigsseilerregisteret. «Kilde»-siden vil kontinuerlig holdes oppdatert etter lansering, altså etter hvert som nye kilder brukes eller blir gjennomgått vil disse registreres her. Publikum kan da følge progresjonen i forhold til gjennomgang av kildene.

Kjell Ove, som tidligere har skannet inn tidsskriftet Krigsseileren, tar for seg en opprydning av sjøforklaringer. Sjøforklaringene fra andre verdenskrig, som vi har importert inn i systemet, behandler vi som en original kilde og ønsker å gjøre minst mulig endringer med de. Likevel er det nødvendig å gjøre visse justeringer mest med tanke på estetiske hensyn. Det er to årsaks-kategorier som har tekst som i enkelte tilfeller rett og slett ikke ser så bra ut når en skal presentere det på en nettside for publikum.

Jeg hadde presentasjon av Krigsseilerregisteret for DIS Vest-Agder og ansatte ved Statsarkivet i Kristiansand på tirsdag kveld. Virket som mange syntes registeret var interessant, særlig med tanke på at det er fellestrekk mellom det arbeidet vi skal gjøre og det arbeidet som slektsforskere gjør (DIS).

Snakket akkurat med Erling Isaksen over telefon, som nå i hovedsak står for koordineringen av arbeidet med Ex gratia-arkivet inne på Riksarkivet. Flere fra Oslo sjømannsforening har vist interesse for å støtte vårt arbeid med kildeinnsamling på Riksarkivet, og vi har per i dag fått skannet 130 av 661 bokser. Arbeidet har pågått siden 3. september, og det er ikke noe annet å si enn at dette er ekstremt imponerende. Jeg skal holde et foredrag i Oslo sjømannsforening 21. oktober om Krigsseilerregisteret.

I morgen, 10. oktober, skal Jon Michelet ha hovedlansering av krigsseiler-bok 4 på Stiftelsen Arkivet. Da vil jeg ha en 5-minutters presentasjon av Krigsseilerregister-nettsiden i starten av arrangementet. Det blir første gangen nettsiden blir vist for offentligheten.

Reklamer