Status Krigsseilerregisteret uke 40

Jeg var på Riksarkivet på tirsdag og onsdag, hadde noen møter og jobbet sammen med de frivillige. Vi har kommet til boks nummer 100 av 674 av Ex gratia-arkivet. Det er en omfattende jobb, den siste tiden har det vært to ansatte på Riksarkivet som har hjulpet til med skanningen mens vi har kildesortert. Arbeidet går fremover og vi er alle fornøyd med progresjonen!

På mandag hadde jeg og Lillesand sjømannsforening møte med utvikler av nettsiden, altså Bouvet, her ble det tatt en viktig avgjørelse på slutten av prosjektet. Vi bestemte oss for at vi skal introdusere norske fylker i filter på Krigsseilerregisteret og vi vil knytte alle sjøfolk til disse. I sluttproduktet skal en altså kunne sortere sjøfolk på navn, bokstav, deltager 1. og 2. verdenskrig, fylke og nasjonalitet.

Ellers har jeg besvart publikumshenvendelser, og feilsøkt nettsidene. Vi jobber fortsatt med å fastsette dato for lansering, kommer tilbake til det.

Reklamer