Status Krigsseilerregisteret uke 39

Kildeinnsamlingen på Riksarkivet fortsetter. Sist jeg hørte med de om antall (onsdag) var de kommet til boks 69 av 661. 69 bokser har altså blitt digitalisert siden 1. september, og det er fantastisk og over alle forventninger! Dette er de viktigste kildene vi har på seilerne i uteflåten, kilder vi vil bruke som grunnlaget for vårt arbeid med å registrere i nettsiden alle som seilte ute i handelsflåten under krigen. Jeg skal inn på Riksarkivet tirsdag og onsdag neste uke for å jobbe med kildesorteringen og presentere nettsiden til de frivillige som jobber for oss der.

Vi har stress-testet publikumssiden Krigsseilerregisteret i dag. Alle ansatte på Stiftelsen-Arkivet og flere i Lillesand sjømannsforening ble bedt om å logge inn kl. 12.10 på nettsiden og navigere rundt. Jeg og systemutvikler observerte for å se om det oppstod noen komplikasjoner når flere ble gitt tilgang til nettsiden. Det oppstod ingen problemer under testen, nettsiden tålte trykket.

Jeg og to fra Lillesand sjømannsforening skal ha møte med systemutvikler hos Bouvet på mandag, og vi skal sammen jobbe i 3 timer med arbeid som gjenstår i nettsidene. Vi er nær et endelig produkt. Jeg må jobbe mer med innhold til nettsidene neste uke, de fleste funksjoner i nettsidene er på plass. Nettsiden Krigsseileregisteret er altså ikke offentlig lansert, det blir den i slutten av oktober/starten av november. Kommer snart med dato.

Vi har per dags dato 4446 sjøfolk og 2299 skip registrert i Krigsseilerregisteret. Det mangler sjøfolk, det er vår jobb over tid å få de registrert i nettsiden, men de fleste norske skip som seilte under krigen er allerede registrert med historie og bilder. Vi starter ikke på bar bakke. I tillegg har vi rundt 500 sjøforklaringer knyttet til disse skipene. Om mannskap på et skip opplevde for eksempel et uhell eller torpedering, da er det godt mulig at vi har sjøforklaring og dekkslogg fra hendelsen.

Reklamer