Status Krigsseilerregisteret uke 38

Stiftelsen Arkivet har vært på studietur til Ungarn i 4 dager, og er nå tilbake i Norge. Et team med frivillige har i mellomtiden stått for arbeid med Ex gratia-kildene på Riksarkivet.

Det pågående arbeidet med feilsøk og –retting fortsetter på Krigsseilerregister-nettsidene, det er et veldig omfattende arbeid å lage en nettside fra bunnen (basert på sjohistorie.no) særlig med tanke på at denne nettsiden vil inneholde ganske unike funksjoner (takket være utviklere Bouvet!) som må testes godt. Det verste som kan skje er om frivillige bidragsytere registrerer opplysninger i administrasjonsgrensesnittet i nettsiden, og så opplever de og vi at arbeidet de har gjort har gått tapt på grunn av feil i systemet. Vi tester og retter altså i administrasjonsgrensesnittet hvor det jobbes og alle opplysningene om krigsseilerne registreres, og i publikumssiden Krigsseilerregisteret hvor opplysningene fra admin skal vises. Admin er bak scenen, Krigsseilerregister-nettsiden er scenen. Det er ganske vanlig i IT-verdenen at det i starten kan være mange problemer med nye nettsider, og det er derfor vi tester de godt og retter alt vi oppdager slik at det ikke skal dukke opp problemer med nettsidene etter lansering. Her er konsulentselskap Bouvet aktivt inne i bildet, siden de utvikler nettsidene, og vi har sammen taklet feilsøk og –rettingsfasen godt og vi begynner å nærme oss et produkt som kan tas i bruk på alle måter.

Nesten alt av funksjoner er på plass i nettsidene, og vi vil heretter fokusere mer på innhold i nettsidene. En ting er registrering av krigsseilere (som vil pågå frem til prosjektet er overstått), en annen ting er artikler til temasider og annet materiell. Vi har innscannet og digitalisert tidsskriftet «Krigsseileren» (120 blad fra 1970-2000) for tilgjengeliggjøring gjennom portalen Krigsseilerregisteret, ingen før oss har digitalisert tidsskriftet. Vi jobber med artikler til temasider. En av artiklene vil handle om medaljene til Leif Andreas Larsen og Johannes Kalve i «Shetlands-gjengen». Jeg har mottatt bilder av disse medaljene fra Nordsjøfartmuseet i Telavåg, og med artikkelen ønsker jeg å forklare litt om «gjengen» og samtidig gi en innføring i medaljer tildelt under krigen. En annen artikkel vil handle om boken «Sjømenn i krig» av forfatter Aage A. Wilhelmsen. Vi har en artikkel som vil hete «Marinens stillinger med innbyrdes rangering», annen er «Nortraship (handelsflåtens) stillinger med innbyrdes rangering og statistikk» og tredje er «Norske krigsdekorasjoner til personell i handelsflåten 1940-1945, kriterier og praksis». Vi har et undervisningsopplegg til skolesider og jobber med å utvikle flere opplegg.

Vi vil fastsette lanseringsdato for Krigsseilerregisteret ganske snart og jeg vil da komme med informasjon om dette.

Reklamer