Oppstart av arbeid med Ex gratia-arkiv på Riksarkivet

S-3545 Direktoratet for sjømenn, serie Gg – Søknader om Ex gratia-utbetaling, herunder avslag.

Lenke til arkivet i Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-01000002505426

Riksarkivet har tidligere gitt oss innsyn i arkivet nevnt ovenfor i forbindelse med vårt prosjekt knyttet til utarbeidelse av et elektronisk register for krigsseilere i Norge.

Vi ble ferdig med «Londonregisteret» (152 bokser) våren 2015 og går nå løs på selve kjernen av informasjon/kilder som vil registreres i Krigsseileregisteret. Ex gratia-arkivet inneholder de mest personsensitive opplysningene og ingen før oss har fått tilgang til dette arkivet fra A-Å.

Dette er arkivet over alle som søkte om Ex gratia-utbetaling fra 1972 (da Stortinget bevilget krigsseilerne en Ex gratia-utbetaling), de som kunne søke var de som hadde hatt fartstid under andre verdenskrig. For å innfri de forventninger til et oppgjør som krigsseilerne hadde under krigen og som de hadde vært så bittert skuffet over ikke ble innfridd ved krigens slutt, skulle de få 180 kroner per fartsmåned (også til eventuelt etterlatte). Et enstemmig Storting støttet forslaget og bevilget 50 millioner kroner og administrasjonsutgifter til dette under et nytt kapittel kalt “Nortrashipseilere”. Viktigst var den symbolske betydningen. 23.000 krigsseilere fikk innvilget søknaden. Gjennomsnittsutbetaling var 6.600 kroner (37 måneder).

De det gjaldt var uteseilerne, altså de som seilte for Nortraship. Mange norske uteseilere befinner seg i dette arkivet. Det er uteseilerne som er kjernen i Krigsseilerregisteret, og heldigvis vil dette bli vårt mest pålitelige arkiv. Krigsseilere eller slektninger av krigsseilere kunne søke om Ex gratia. Hver krigsseilersøknad ble behandlet og all informasjon om utmerkelser/mønstringer på skip/torpederinger/fangenskap/annen personalia ble undersøkt og kontrollert. Ex gratia-krigsseilere fikk sitt Londonkort overført til Ex gratia-arkivet og informasjonen på kortet ble undersøkt for blant annet å regne ut fartstid opp mot beløp på Ex gratia-utbetaling.

Det er det som skiller Ex gratia (som ble laget fra 1972) og Londonregisteret (som ble laget 1940-1947). Informasjonen i Londonregisteret ble ikke dobbeltkontrollert, etter hva jeg vet. En annen forskjell er at det i Ex gratia bare er norske sjøfolk, i Londonregisteret er det også 30 bokser med utlendinger (heldigvis!). Hver krigsseiler i Ex gratia-arkivet har sin søknadsmappe med dokumentasjon, innholdet i disse kan variere fra noen A4-sider og Londonkort til 20+ sider og Londonkort.

Første boks i arkivet heter «L0001 Londonnr. 1001-1054». Siste boks i arkivet heter «L0661 Register til søknad om ex gratia – ordnet alfabetisk». Arkivet er på 661 bokser, og arbeidet vil pågå høsten 2015 og våren 2016. Jeg var inne på Riksarkivet tirsdag og onsdag. Jobbet sammen med ansatte der for å finne ut hvordan vi mest effektivt kunne jobbe med arkivet, vi må gjøre kildene klare for skanning og så vil ansatte ved Riksarkivet ordne med selve innskanningen av kildene. Vi er selvfølgelig veldig takknemlig for at vi får eget arbeidsrom og hjelp med innskanning av kildene fra Riksarkivet!

Student Thea Eriksen vil jobbe fast hver mandag frem til jul, jeg vil jobbe av og til med kildene, og frivillige vil jobbe med kildesorteringen. Vi fikk sortert 8 bokser denne uken. Kildene er enkle å sortere og krever nesten bare fjerning av stifter, så det er bra! Etter hva jeg husker var det ca. 50-60 mapper i hver boks. Hvis en regner på det blir det 661*50= ca. 33 000 sjøfolk, men jeg ser det er 30 bokser på slutten av arkivet som kan inneholde irrelevant informasjon (og flere søknader vil ha fått avslag). Helt konkret svar får vi en gang i fremtiden.

Vi som jobber med kildesorteringen må signere taushetserklæring. All formidling av informasjon fra Ex gratia-arkivet må kun skje gjennom «kanalen» Krigsseilerregisteret. Hensikten med kildeinnsamlingen er at frivillige bidragsytere i ettertid skal manuelt registrere informasjonen fra kildene i Krigsseilerregister-nettsiden. Hver krigsseiler får sin egen hjemmeside i nettsiden. Vi er selektive med hva vi publiserer av informasjon, og forholder oss til reglement i personvernloven.

Til slutt, her er bilde fra arbeidsrommet med en Ex gratia-boks og mapper som jeg sorterer i en kasse slik at kildene er klare til innskanning. Andre bilde er av Ex gratia-bokser. Første testboks vi gjorde var L0372, til høyre i bildet med rødt tusjmerke. Rødt tusjmerke betyr at boksen er innskannet. Ferdigskannede bokser blir permanent flyttet ned i lager under bakken under Riksarkivet.

20150902_121119 20150902_134347

Reklamer