Uke 35

Arbeidet forrige uke bestod stort sett av å feilsøke nettsidene og rydde data. Dette er en jobb som vil fortsette i september og oktober. På et eller annet tidspunkt i oktober eller november vil vi lansere nettsiden. Det er viktig å presisere at Krigsseilerregisteret ved lansering ikke er et ferdig utviklet produkt, selv om alle funksjoner angående registrering av sjøfolk og skip vil være integrert. Det vil stadig komme mer innhold/utvikles mer på tema- og skolesidene. Vi er i starten av jobben med å registrere skip og sjøfolk, det er et omfattende og tidkrevende arbeid. Men heldigvis har vi et godt grunnlag med registeret fra LS sitt sjohistorie, Stiftelsen Arkivet sitt register, og krigsforlisdatabasen.

Denne uken vil jeg fortsette diverse arbeid med nettsidene. Regner med å jobbe i Lillesand med sjømannsforeningen på onsdag og torsdag. Vi synes det føles bra å kunne jobbe i systemet, altså i administrasjonsgrensesnittet.

Neste uke starter vi opp arbeidet igjen på Riksarkivet, i samme arbeidsrom. Vi vil jobbe stort sett på samme måte som vi gjorde med Londonregisteret; et fast team vil sortere kildene og så vil ansatte ved Riksarkivet skanne inn kildene og digitalisere de. Arkivet det denne gangen gjelder er «S-3545 Direktoratet for sjømenn, serie Gg – Søknader om Ex gratia-utbetaling, herunder avslag.» Dette kildesorteringsarbeidet vil pågå høsten 2015.

Reklamer