Status på Krigsseilerregister-prosjektet 10.08.2015

Da er sommerferien over og Krigsseilerregister-teamet er tilbake. Vi er i sluttfasen i utviklingen av nettsiden, 14% igjen av budsjettet. Importen av data er ferdigstilt. Både admin-grensesnitt og publikumssidene til Krigsseilerregisteret fungerer fint, selv om det er utfordringer og gjenstår mer feilsøking. Det gjenstår også arbeid når det gjelder rydding i de importerte data. Det har seg sånn at selv hvor gode dataverktøy utviklerne har til rådighet, så kan de ikke redde verden. Med redde verden mener jeg å sørge for at alle data har blitt overført fra originalkilder til Krigsseilerregisteret og at denne informasjonen er korrekt. Dette er en vanlig utfordring når det gjelder importering av data og er ikke utviklerne sin feil. Blant annet har grunnlagsdataene vært trøblete. Vanskeligst er det med såkalte duplikater, som kan oppstå om dataverktøyene ikke tilstrekkelig klarer å sammenligne informasjon fra importerte kilder slik at det blir opprettet to sjøfolk eller skip i stedet for at data kun blir registrert på et skip/sjøfolk. Dette er utfordringer som lar seg løse, men arbeidet med de kan bli tidkrevende for det blir nok et manuelt arbeid. Selv om nettsidene begynner å ta form, må vi nok fortsatt jobbe mer med data i nettsiden før vi kan lansere til publikum. Det positive er at det nå kan gjøres permanente endringer og registreringer i systemet, og etter ryddingen i data er det bare et spørsmål om tid før arbeidet med registrering av sjøfolk-informasjon fra «Londonregisteret» vil begynne.

Bjørn Tore var før sommerferien i Kina og presenterte sin forskning om kinesere/utenlandske sjøfolk på norske skip. Det var interesse for emnet og kort fortalt så har det blitt besluttet at boken han har skrevet, «De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig», skal oversettes og lanseres i Kina. Blir spennende å se utviklingen av det prosjektet, og om det kan påvirke Krigsseilerregisteret. Det var også interesse for registeret blant de Bjørn Tore jobbet med i Kina, så hvem vet?

I løpet av sommeren har Samlerhuset sammen med Stiftelsen bidra.no utviklet en nettside som har som mål gjennom folkefinansering å samle kapital til Krigsseilerregister-prosjektet. Her er det altså mulig for å publikum å støtte arbeidet med Krigsseilerregisteret:

http://bidra.no/krigsseilerregisteret

Reklamer