Videre utvikling av nettsiden

I forrige uke og mandag/tirsdag denne uken har jeg testet nettsiden. Med det mener jeg at jeg har undersøkt om nettsiden er stabil (undersøkt om den kan bryte sammen som følge av feil i sidens struktur/data) og om det har oppstått feil i systemet/data som følge av import av data. Import av skip og sjøfolk fra sjohistorie.no, krigsseilerregisteret på Stiftelsen Arkivet sine hjemmesider og database over krigsforlis er ferdigstilt.

Vi har fått rettet en del av problemene knyttet til stabilitet, så vi jobber nå i systemet/nettsiden nesten uten problemer. Det er imidlertid utfordringer med importen, blant annet knyttet til import av krigsforlis-databasen. Selv om vi har kjørt flere importer, er det likevel slik at vi ikke har klart å få over all informasjon fra originalkildene. I tillegg har en såkalte «duplikater» i systemet som vi forsøker å fjerne med IT-verktøy. Duplikater får en om en for eksempel har overført/importert krigsseiler Ola Nordmann fra sjohistorie.no og Ola Nordman fra krigsforlis-databasen. I Krigsseilerregisteret vil en da få to personer med nesten samme navn som egentlig er samme person (disse to, med tilhørende informasjon, må slås sammen til en person). Under importen av krigsforlis-databasen ble det dannet duplikater fordi sjøfolk som hadde opplevd flere forlis ikke ble slått sammen, delvis fordi deres navn var skrevet forskjellig eller mellomnavn var tatt med kun ett sted. Det finnes flere varianter av duplikater, og det gjelder å få disse luket ut av systemet. Jeg føler imidlertid at etter testene, så har vi ganske god oversikt over hvor duplikatene kommer fra. Jeg gikk systematisk gjennom skip i den nye sjøhistorie-nettsiden på bokstaven A og S (3200 skip). Da fant jeg ingen duplikat, heldigvis. Men nøye undersøkelser av sjøfolk på bokstaven A, 1830 sjøfolk, viste 20 duplikat hovedsakelig som følge av krigsforlis-importen. Vi vil jobbe videre med dette etter sommeren. Vi har 16 % igjen av budsjettet, føler at vi har fått inn alt vi ønsket i nettsiden, og er godt fornøyd med den jobben Bouvet har gjort med utviklingen av nettsidene (nye Sjohistorie og Krigsseilerregisteret). Vi har besluttet å vente med import av database fra Riksarkivet. Først må vi kvalitetssikre all data registrert i systemet/nettsidene så langt.

Jeg har siste arbeidsdag fredag og tar sommerferie i 3 uker. Jeg har jobbet som prosjektkoordinator i Krigsseilerregisteret siden 23. mars i år, og uten å skryte for mye må jeg si at vi har fått til veldig mye disse månedene. Bare det at vi er ferdig med Londonregisteret er jo mildt sagt imponerende. Vi i Krigsseilerregisteret kommer til å kjøre på i samme stil til høsten.

Vi ses i august, god sommer!

Reklamer