Krigsseilerdatabase fra Riksarkivet

Konsulentselskap Bouvet gjør en god jobb med utviklingen av Krigsseilerregister-nettsiden og import av data. Import av data fra sjohistorie.no og import av krigsseilere fra Agder (Stiftelsen Arkivet sitt register) er ferdigstilt. Importen av krigsforlis er påbegynt og fortsetter denne uken. Se vedlagt skisse (med en skrivefeil :)) for hvordan dette ser ut per dags dato i nettsiden. Vi skal ha såkalt Sprintdemo 6 på tirsdag. På møtet vil jeg, Thorbjørn og Tore Jan i Lillesand sjømannsforening, og ansatte fra Bouvet gå gjennom hva vi har gjort så langt, hva som gjenstår og hvordan vi skal jobbe videre for å komme i mål.

Vi har fått innsyn i en database som Riksarkivet har brukt i sin saksbehandling om ex-gratia-arkivet siden 1997. Det betyr at Riksarkivet har vært så greie at de har gitt oss kopi av deres database og at vi kan bruke denne i Krigsseilerregisteret. Her er det mulighet for raskt å få mange krigsseilere inn i registeret, men databasen (excel-arket) må ryddes i først. Det er en del som har søkt om ex-gratia utbetaling som har fått avslag eller dobbeltkrav som må fjernes fra databasen. Vi må være sikre på at de vi registrerer faktisk var krigsseilere. Det er ikke så mye informasjon databasen gir om hver person; fornavn, etternavn, fødselsdato og eventuelt om de ble tildelt Krigsmedaljen (for da hadde de seilt i minst 18 måneder under krigen). Det hadde imidlertid vært veldig fint om vi kunne fått importert deler av denne databasen for det hadde først og fremst spart oss for mye manuelt arbeid. Som forklart tidligere, så skal vi begynne med Ex-gratia-arkivet på Riksarkivet til høsten. Men selve registreringen av informasjon fra Ex-gratia må nok vente for vi har jo Londonregisteret/arkivet som vi må ta for oss først, på 152 bokser! Vi får se hva det blir til med denne databasen, men vi håper at vi har nok gjenstående ressurser etter sommeren til at vi også kan få importert databasen fra Riksarkivet inn i Krigsseilerregisteret.

Reklamer