Utviklingen av Krigsseilerregister-nettsiden

Vi er ganske godt ut i utviklingen av nettsiden, har brukt ca. 75% av vårt budsjett. Nettsiden har en søkefunksjon som ligner på søkemotor ala Google.com. I søkefeltet kan en finne sjøfolk og skip. Det viktigste er at vi er ferdig med import av sjøfolk og skip fra «gamle» sjohistorie.no inn i den nye databasen. Fra sjohistorie.no kommer også mye informasjon og såkalte registreringsfelter. En kan mildt sagt si at vi baserer oss på Lillesand sjømannsforening sin nettside og erfaring, særlig med tanke på hvordan administrasjonsgrensesnittet fungerer for de som i ettertid skal registrere informasjon i nettsiden.

Videre har vi Stiftelsen Arkivet sin database over krigsseilere, som er på vei inn i Krigsseileregisteret. En utfordring er imidlertid at av 3500 krigsseilere i Stiftelsen Arkivet sin database, finnes allerede ca. 1700 i sjohistorie. Mange dobbeltregistreringer som må fjernes, med andre ord. I tillegg har vi en database over krigsforlis som skal inn, og vi håper at vi klarer også å få inn en database over krigsseilere som Riksarkivet nå har gitt oss innsyn i. Sistnevnte database er jokeren her, og om denne databasen lar seg konvertere enkelt kan vi lansere Krigsseilerregister-nettsiden med et meget godt grunnlag!

Til slutt har vi denne uken inngått en drift/supportavtale med TOWData i Tvedestrand. Vi var meget fornøyd med forslaget til avtale fra TOWData. Vi signerte derfor avtalen og ser frem til samarbeidet! Dette sikrer at både Krigsseilerregister-nettsiden og den nye sjohistorie.no-nettsiden vil bli driftet på en profesjonell og ansvarlig/sikker måte. Nettsidene er i trygge hender.

Reklamer