Diverse arbeid med Krigsseilerregisteret

Det har blitt gjort litt av hvert med Krigsseilerregisteret den siste tiden. Angående utviklingen av nettsiden, så er vi i en konverteringsfase. Registrene/databasene som er på sjohistorie.no og stiftelsen-arkivet.no skal konverteres inn i nettsiden til Krigsseilerregisteret. Håpet er at vi også skal kunne få inn en stor database over krigsseilere som Riksarkivet har brukt til saksbehandling. Vi har søkt om tillatelse til å bruke denne databasen og håper på det beste. Ellers så har vi en fungerende nettside som vi skal i gang med å feilsøke, men det vil enda gjenstå noe tid før vi kan gjøre permanente endringer/registreringer i nettsiden på grunn av konverteringsprosessen.

Vi har fått inn en person på hospiteringsordning, som vil i noen måneder bistå blant annet i arbeid knyttet til «skolesiden» på Krigsseilerregisteret. Han holder akkurat på med å digitalisere det vi har av tidsskriftet «Krigsseileren», som ble utgitt av Norges Krigsseilerforbund. Disse vil gjøres tilgjengelig på nettsiden, og vi håper å kunne gjøre disse søkbare og implementere en form for indeksering/stikkordsregister slik at de som ønsker lett skal kunne få oversikt over hva alle «Krigsseilerne» inneholder.

Til slutt, en reklame: I samarbeid med Norges Rederiforbund og Jon Michelet gir Stiftelsen Arkivet i Kristiansand ut en ny bok om de utenlandske sjøfolkene som omkom i den norske uteflåten under andre verdenskrig: «De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig» Bjørn Tore Rosendahl (red.), Stiftelsen Arkivet (2015). Boken lanseres torsdag 4. juni kl. 11.30 – 12.00 på Ocean talent camp på Rådhusplassen i Oslo.

Reklamer