Nok en runde på Riksarkivet overstått

Jeg og Thea (Eriksen) har kildehåndtert 44 bokser av Londonregisteret i løpet av to-tre uker. Det er 45 000-50 000 «Londonkort» som har blitt gjort klare for skanning, skannet og deretter digitalisert. Det er progresjon, mye takket være Riksarkivet! Vi jobber flere ganger raskere enn med våre opprinnelige arbeidsmetoder, så vi lærer raskt også. I tillegg har jeg jobbet sammen med skanneansvarlig på Riksarkivet, og han kom med forslag til metode for hvordan vi håndterer kildene som gjør jobben enklere for skanneansvarlig. Vi kan nå få skannet 14 «Londonbokser» om dagen i stedet for 7. Da er det ikke noen flaskehals der i hvert fall. Thorbjørn i LS er i kontakt med to personer, kanskje flere, som er interessert i å bistå med kildehåndtering. Kommer tilbake til det neste uke.

Jeg har sendt til nettside-utvikler Bouvet en del bilder, som jeg har fått rettighetene til å bruke av kjent norsk samler av militære gjenstander fra andre verdenskrig. Det er bilder av dekorasjoner krigsseilerne kunne få, alt fra «torpedo-nåler» til krigsmedaljer. Er fortsatt noen vi mangler, men er storfornøyd med bildemateriell så langt. Jeg satser på å få til en god grafisk løsning på nettsiden slik at en visuelt bedre får frem hvilke utmerkelser/(heder) krigsseilerne har fått. Vi har ellers jobbet litt med hvilken informasjon vi velger å registrere på nettsiden og ikke angående krigsseilerne. Noen «felter» har vært overflødige og er fjernet. Nedenfor er bilde av vårt arbeidsrom i administrasjonen på Riksarkivet, med skanner plassert til høyre.

God helg!

20150423_121754

Reklamer