Møter og arbeid på Riksarkivet mandag og tirsdag (13-14.05)

Jeg hadde møte mandag morgen med 5 ansatte ved Riksarkivet, og deres initiativ var veldig interessant og av stor verdi for Krigsseilerregister-prosjektet. Vi har nå fått ordnet det slik at vi nå har fast arbeidsplass i administrasjonsavdelingen i stedet for fast plass på lesesalen, og så får vi gratis kaffe i tillegg! Oss tilknyttet prosjektet skulle opprinnelig sitte på lesesalen og ta bilder av kilder med fotokamera, men Riksarkivet har kommet med forslag til arbeidsordning og metoder som absolutt er en vinn-vinn situasjon for begge parter. Vi har fått opplæring av ansatte ved Riksarkivet i klargjøring av kilder (konservering), altså fjerne stifter/teip/etc. fra dokumenter. Ansatte ved Riksarkivet vil så skanne inn kildene med en innskanningsmaskin, som drastisk reduserer tiden det tar å avfotografere kildene. Denne samarbeidsordningen er over alle våre forventninger, og det er tydelig at Riksarkivet har strukket seg langt for å hjelpe oss med vårt prosjekt. Riksarkivet vil så på sikt digitalisere alle kildene, og dette vil de tjene på for det vil bli lettere å håndtere blant annet publikumshenvendelser med arkivet tilgjengeliggjort på internett. Kvaliteten på bildene som er tatt med en slik innskanningsmaskin er også i en helt annen klasse, og bildene kan sendes direkte ut på internett uten behov for annen etterbehandling i bilderedigerings-program.

Vi har også endret prioritet på arkivene, og har gått over til å jobbe med «Londonregisteret». Dette er små kort som har veldig konkret informasjon om krigsseilere og andre som seilte i perioden omkring andre verdenskrig. I denne serien er det rundt 150 bokser, og i hver boks er det ca. 900-1000 kort. I løpet av mandag og tirsdag gjorde jeg og to studenter klar 24 av disse boksene til skanning av ansatte ved Riksarkivet. Safen på Riksarkivet, hvor kildene oppbevares, ble ganske full! Det er raskt å klargjøre disse kortene og enda raskere å skanne de, så vi satser på å få på plass en betydelig mengde grunnlagsmateriell om krigsseilerne i løpet av kort tid. I ettertid kommer den omfattende, manuelle jobben med å registrere alle disse opplysningene inn i databasen til Krigsseilerregisteret.

Reklamer