Vi er i gang med kildearbeidet!

Riksarkivet har godkjent vår søknad om innsyn i arkivene «London» og «Ex gratia». Torsdag og fredag (26.03-27.03) var jeg og to ildsjeler fra Lillesand Sjømannsforening på Riksarkivet. Jeg ble forsinket torsdag på grunn av snøkaos, men klarte sammenlagt å avfotografere nesten alt i en London-boks (a-al), som alle er ordnet alfabetisk. Hver boks er på ca. 900-950 bilder/kilder, tror jeg. Boksen inneholder det vi kaller London-kort.

Etter møte med underdirektør ved Riksarkivet, fikk jeg ordnet fast plass for Lillesand Sjømannsforening på lesesalen slik at de kan legge igjen stativ og kamerautstyr til neste runde. Underdirektøren ved Riksarkivet var veldig hjelpsom, selv med hendene fulle nå som Landssvikarkivet har åpnet.

Lillesand Sjømannsforening startet med å avfotografere kildemateriell i sin første Ex gratia-boks. Den delen av Ex gratia-arkivet vi jobber først med heter «S-3545 Direktoratet for sjømenn, serie Gg – Søknader om Ex gratia-utbetaling, herunder avslag», og er på 661 bokser. I de første boksene var det ca. 50 mapper i hver boks. Ex gratia er et stort arkiv. Dessverre er det ikke sortert alfabetisk.

Vi er de første som får tilgang til hele Ex gratia fra A-Å, og det er vi stolte av. I månedene fremover vil vi fokusere på Ex gratia, samle og lagre alle kilder på et sted. Disse vil så danne hovedgrunnlagsmateriale for Krigsseileregisteret.

Reklamer