Uke 49

Jeg skal på julebord (Boen gård) om et par timer, så nå er det om å få gjort det som skal gjøres før kvelden. På søndag er det «Jul på Arkivet», som jeg skal på: https://www.facebook.com/events/451188482426356/

På tirsdag hadde Arkivet og Lillesand sjømannsforening planleggingsmøte vedrørende et krigsseilerarrangement i 2020.

Jeg vil minne om, siden det er mitt inntrykk at ikke så mange kjenner til det, at det finnes det såkalte Kjesæterarkivet over de som dro fra Norge til Sverige under 2. verdenskrig. Ofte er det 1-2 siders rapport og kanskje bilde. Man kan søke i navneregister (https://media.digitalarkivet.no/db/contents/43434) selv, men må ta kontakt med Arkivverket om man ønsker dokumentasjonen tilsendt.

Noen personer som har skilt seg ut i kvalitetssikringen denne gang: Finnen Einar Søderholm overlevde to torpederinger med et par måneders mellomrom. Marinemann Edvard Johan Pettersen hadde flere roller innen radartjeneste. Olaf Henry Andresen hadde roller innen torpedo/miner. Thomas Ferdinand Thomassen virker å ha tjenestegjort i Narvik i 1940. George Mackie var på en del forskjellige skip. Vincent Lynn var bare 12 år gammel da han tjenestegjorde på Villanger (måtte se to ganger på fødselsdatoen i kilden, men det er riktig det). W. E. Magee var commodore på norske Para i 1942. N. Magnussen var ikke registrert fra før, men ble registrert. Fredrik Angell var Oerlikonskytter på Eglantine og Svenner. Hadde ellers en henvendelse på Håkon K. Bergan, som døde 24 år gammel i kampene i Vinje i 1940.

Etter å ha registrert fra Sjøforsvarets londonarkiv en stund, ser vi at arkivet mangler enkelte i Den norske marine 1940-1945. Så man må oppsøke flere arkiv for å få dokumentert marinens sjøfolk. Ser også at flere av marinefolkene vi skal registrere fra Sjøforsvarets londonarkiv allerede er i registeret (de som typisk først har vært i handelsflåten+vi har registrert alle 1799 ordinære S.S.H-skytterne), gjelder bare å oppdatere dem med marineinformasjonen.

Jeg kom over en bok som er interessant. Jon Rustung Hegland, «Angrep i skjærgården. Norske motortorpedobåters operasjoner fra Shetland 1941-1945«, 1989. Tilgjengelig i nb.no. Vil nok sikkert komme til å bruke den i dokumenteringen av MTBer.

Oppdaterte 24 marinefolk med St. Olavsmedaljen med ekegren. Hans Bie var sammen med en annen ledende dekksmann om å skyte ned et tysk fly fra fartøyet de var på.

Ragni som jeg snakket om i forrige innlegg, opprettet av Lillesand S: https://krigsseilerregisteret.no/no/skip/896337/

Uke 48

På slutten av arbeidsuka nå, akkurat registrert medaljer på 50 marinefolk. Hovedsakelig Krigsmedaljen og Deltagermedaljen (eks Georg Sverdrup Gundersen). Ser at jeg akkurat fikk to henvendelser fra Australia, så må få svart på de før jeg sier meg ferdig for i dag.

Jeg er blitt tillitsvalgt i Forskerforbundet på jobben, frem til sommeren, så må prioritere det litt som jeg gjorde denne uken.

Hadde en publikumshenvendelse med materiale på krigsseiler Tom Brynhildsen. Utrolig interessant historie. Hjemmestyrkene, flukt til Sverige, flukt med B. P. Newton til Storbritannia, elektriker og tar gunnery course på norsk båt, så i Den norske marine på norske ubåter ut krigen. Mye utfyllende dokumentasjon i profilen.

I det pågående arbeidet med kvalitetssikring, var det noen personer som skilte seg ut litt. Nils Hjalmar Beckmann var en av de som omkom om bord japansk skip Montevideo Maru. Canadier Margaret Benham var telegrafist på norske skip. Thorolf Wilhelm Berger overlevde to forlis på to måneder. Sverre Jorn Johannessen og Nils Anton Larsen var dessverre ikke registrert, men ble raskt ført inn i registeret.

De frivilliges registrering av sjøfolkene i Marinen fortsetter. Eksempel fra denne uken: Mons Antonsen Turøy.

Fikk tips om et norsk skip som ikke var inne i Krigsseilerregisteret, Ragni. Minesprengt 15. desember 1939. Må få registrert det skipet.

Japans svar på Hestmanden, ser det ut til?: https://en.wikipedia.org/wiki/Hikawa_Maru

Et par profiler oppdatert/registrert basert på publikumshenvendelser denne uken:

Tore Bjerk Knudsen

Lars Gunleif Falkeid

Edvard Høines

Wilhelm Flood Johannesen

Uke 47

Denne uken har gått mest til kvalitetssikring. Har begynt ny medarbeider som skal delvis jobbe med kvalitetssikring av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship, så en tid har gått til opplæring. Ellers er det oppfølging av frivillige. 3 frivillige er ført inn i registreringen av sjøfolk i marinen, og flere vil føres inn etter hvert.

Her er et par av de marinefolk jeg kvalitetssikret/ga tilbakemelding på i går/dag:

Kristian Bjerge.

Olav Bjerkaas.

Fritz Reidar Andersen.

Synes det er litt interessant med krigsseilere som har relasjon og seiler på samme skip. Santo og Giovanni Giannone hadde identiske stillinger og mønstringer på D/S Knoll 1944-1945.

Har ellers sendt inn budsjett for Krigsseilerregisteret til økonomiavdeling for 2020.

Forfatter Eirik Veum presenterte sin bok på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i går, «De døde for Norge. Nordmenn som ga sitt liv i alliert krigstjeneste 1940-1945». Jeg hadde dessverre ikke anledning til å være tilstede, men Krigsseilerregisteret fikk likevel en signert kopi av boken!

Her er forresten lenke til en japansk propagandafilm, «Gochin», som kom ut i 1944. Den er i stor grad basert på opptak ombord japansk ubåt I-10. http://www.j-aircraft.org/smf/index.php?topic=7105.0
Mannskapet utførte krigsforbrytelser under krigen, blant annet i tilfellet med senkningen av Alcides.

 

Uke 46

Da passerte vi 61 000 registrerte krigsseilere! 24.10 var det 60 000 og 14.11 var det 61 000. De frivillige gjør en fantastisk innsats!

Har hatt litt tekniske problemer den siste tiden. Måtte blant annet gjøre en innsats på søndag, og problemet ble da løst av IT-utvikler. Har økt internminne på serveren med 2Gb etter anbefaling fra utvikler. Håper det kanskje kan bidra til å løse noe av problemene.

I Sjøforsvarets londonarkiv, som vi registrerer marinens sjøfolk fra, er dessverre ikke utmerkelser dokumentert. Så med hjelp fra en frivillig forsøker vi å få dokumentert deres utmerkelser gjennom annet kildemateriale. Oppdaterte 50 profiler på marinens sjøfolk. I tillegg ble det registrert St. Olavsmedaljen med ekegren på disse 8:

Rasmus Breidablik: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/776254/

Sigurd Johan Søreide: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/317850/

Øivind Albert Sætre: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/820379/

Peder Godøy: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/803315/

Kaare Iversen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/804632/default

Louis Ivar Rasmussen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/817233/default

Magne Braadland: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/801353/default

Andrew Giertsen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/803309/default

Håpet er å kunne oppdatere 50 av marinens sjøfolk med utmerkelser i uka. Det inkluderer sjelden utenlandske utmerkelser dessverre. Var i London på det nasjonale arkivet der i juni i år for blant annet å se om de hadde noen relevante oversikter, men var lite der.

I registreringsarbeidet denne uken kom jeg over noen personer jeg syntes pekte seg ut. David Hunter var med på 2 krigsforlis. Hjalmar Tønnesen var med på 3 forlis etter hverandre. Tror jeg har vist til James Hunt før, men han ble nylig tildelt Convoy Cup Medal og Camp Norway Medal. Arne S. Samuelsen har Distinguished Service Medal og gjorde innsats i maskinen ved senkningen av Scharnhorst. Hans profil er ikke oppdatert med marinehistorikk, men det blir gjort senere i registreringen. Peder Inginius Olsen ble oppdatert med mønstringer på flere utenlandske skip som ikke var i Krigsseilerregisteret.

Oppdaterte/registrerte noen profiler med informasjon fra «Kvinnheringar i krig 1940-1945». Her er noen (merk at de kan inneholde lite informasjon per nå, vil bli oppdatert senere):

Biskopshavn: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890532/

Bie: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890544/

Gausvik: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890560/default

E. Helvik: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890580/default

K. Helvik: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/239591/default

I.Hillestad: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890592/default

Juel: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890598/default

Kirkhus: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890604/default

Klette: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/708269/default

O. Klette: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890666/default

Kristoffersen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/459137/default

Lie: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/225227/default

O. Ljostveit: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890676/default

Onarheim: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/890688/default

Skaale: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/232657/default

 

Det er lyst ut stilling ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Formidler med ansvar for krigsseilerdokumentasjon: https://www.arkivet.no/ny-stilling-ledig-formidler-med-ansvar-for-krigsseilerdokumentasjon-?fbclid=IwAR2Lg3xIeXajpfvAroeL-37hYsLP7T88_ic1nSbH9CoXPHg2RD2dGtgk3Y8

God helg!

Uke 45

På mandag var Forsvarsministeren og følge med flere politikere og andre på Arkivet. Fikk da anledning til å fortelle om Krigsseilerregisteret.

Mandag kveld gjennomførte IT-utvikler en liten runde med utvikling i Krigsseilerregisteret.

Jeg registrerte onsdag Krigsmedaljen på en gruppe norske sjøfolk i Nortraship som ikke hadde denne fra før (av forskjellige årsaker). Det var imidlertid et par personer der jeg ikke klarte å identifisere. En av disse var Lars Heimedal, som visstnok skal ha vært skipsfører på Polarland. Skulle publikum ha informasjon om denne personen, så ta kontakt.

Samme gjelder Peder Østlund Svendsen født 10. mars 1906. Skal ha seilt på amerikanske skip under krigen. Ta kontakt om noen kjenner fartstid under krigen.

Gjennom behandlingen av en publikumshenvendelse, kom jeg over bildene Ole Brodersen tok av krigsseilere dagen Hestmanden ble døpt i 2012. De er verdt å se, for de som ikke har sett de fra før: http://www.olebrodersen.com/comissioned-work#/warsailors

Det kom nylig ut en biografi om krigsseiler Eilif Gunvald Steier. Boken (199 sider) dekker hele hans liv som sjømann, fra 1925 til 1965. Hans krigsinnsats er fyldig dokumentert i fortellingen. Boken heter «Men «Mostank» tok det fint… Boken om far» og har undertittel «Eilif G. Steier (1908-1965). Skipsfører i handelsflåtens gullalder». Skrevet av Aud Steier Griem og Wenche Steier Bjønness.

Ellers, et par profiler registrert/oppdatert basert på publikumshenvendelser:

Rolf Monrad Giske

Norvald Andreas Fyllingen

Skule Valentin Storheill

Uke 44

Hadde en hyggelig tur fredag-lørdag til Stavanger sjømannsforening sammen med medlemmer fra Lillesand sjømannsforening. Eksempler på profiler med innhold fra Stavangers innsamlede krigsseilermateriale: Georg Harestad Stokdal og Edvard Nilsen Høines.

En publikummer var usikker på om familiemedlem hadde seilt under krigen. Det viste seg at Sigvart Thor Yngve Nilsen hadde vært i Marinen.

Oppdaterte temasiden over de som fikk Krigskorset med et avisutklipp med oversikt over de som fikk i første runde med tildelinger: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/700847/

Kom over brødrene Norman og Reverdy Hilliard, som seilte sammen på norske skip under krigen og opplevde blant annet torpedering av Britannia.

Ellers, noen sjøfolk i Marinen registrert/oppdatert siste uken:

Reidar Emanuel Aanonsen

Oddvar Berner Aar

Dag Aanestad

Hans Ingebrigt Aas

Odd Strand Ås

Peder Johan Ås

Trygve Ås

Thorleif Aasvik

Amund Willy Abrahamsen

Arne Mangor Abrahamsen

Erling Abrahamsen

Georg Peter Abrahamsen

Jørgen Marinius Abrahamsen

Rasmus Andersen Abedissen

Alf Adamsen

William Mountford Adie

Karl Erik Vilhelm Ahlberg

Edmund Aksel Aho

Otto Ferdinand Aksdal

Nils Olai Hansen Akse

Sverre Akselsen

Aksel Martin Akselsen

Arnold Bernhard Akseth

Ingolf Albrektsen

Birger Berntsen Alden

Jeg er borte fra jobb fredag, men tilbake på jobb mandag.

Uke 43

Vi fokuserer på å systematisk registrere krigsseilere i uteflåten og marinen. Men smått  registrerer vi også hjemmeseilere. Problemet med registreringen av hjemmeseilerne, er blant annet å tyde håndskriften i rullene. Se eksempelvis disse hjemmeseilere som har kommet i registeret siste uken:

Nils Kristian Nilsen

Olaf Eugen Jensen

Karl Vilhelm Jensen

Oscar Vilhelm Johannesen

Fredrik Marinius Lundberg

I det øyeblikk jeg skriver dette innlegget, runder vi 60 000 registrerte i Krigsseilerregisteret. En enorm prestasjon. Ville ikke vært mulig uten samarbeid med Arkivverket om å få krigsseiler-arkivmateriale ved Riksarkivet tilgjengelig for oss for transkribering, og frivillige fra sjømanns- og andre foreninger som sammen med historikere ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter har stått for registreringen.

I morgen tidlig skal jeg og medlemmer av Lillesand sjømannsforening besøke Stavanger sjømannsforening, som har gjennomført en innsamling av materiale på krigsseilere fra Rogaland.

Noen profiler registrert/oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:

Johannes Pedersen

Rolff Larun/Larum

Mads Olaf Monsen (Krigskorset)

Kristian Olsen