Uke 12, 2

Laget en veldig kort temaartikkel om omkomne allierte sjøfolk 1939-1945: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/678968/

Holdt ellers på med en interessant sak tidligere i dag. Noen sjøfolk var i Krigsseilerregisteret påmønstret skip D/S Liv. Ifølge arkivmaterialet ankom de Norge 19. oktober 1940 med D/S Liv. Problemet er bare at skipet ble beslaglagt av italienerne 10. juni 1940, og mannskapet ble ført tilbake til Norge gjennom Europa. De ankom Norge 19. oktober 1940. Så akkurat disse opplysningene var litt unøyaktig ført i kildene, og det er naturlig da disse rullebladene på sjøfolk påmønstret D/S LIV ble skrevet under krigen og var de opplysningene de hadde da. I spesielle tilfeller kan det sjekkes med andre kilder og man avdekker da eventuelle forskjeller i opplysningene.

Flere norske handelsskip ble internert, for eksempel Lidvard og de andre i Nord-Afrika, og disse krever litt mer oppmerksomhet når det gjelder mannskapets skjebne og hvordan mønstringsdatoer på disse skip er ført opp i arkivmaterialet etter interneringen.

Ellers har en frivillig i Krigsseilerregisteret jobbet med en oversikt over tyske hjelpeskip brukt i Norge 1940-1945. Etter at tyskerne okkuperte Norge så ble mange norske skip tatt av tyskerne for å brukes i deres marine. Mange av skipene ble tatt «in anspruch» (beslaglagt for en periode (ukjent periode)). Andre ble tatt som prise og overtatt uten vederlag. Båtene ble ofte utstyrt med en 76mm kanoner og annet mindre skyts. Minelegger, minesveipere og ubåtjagere ble utstyrt for deres spesialoppdrag.

Det var ca. 12 avdelinger (flotiljer), hvor den første heter 51. Vorpostenflottille. Den var operativ fra 23. desember 1940 i Bergen distriktet. I begynnelsen ble norske skip brukt, fra oktober 1943 ble de erstattet med tyske R-båter (Räumboote) og eldre hurtigbåter (Schnellboote). Oppløst i mai 1945. Går man fra avdeling til skipsenhet, ser man at første skipsenhet i denne var V 5101, andre V 5102 etc.. Skip rullerte på å være i skipsenhetene. I V 5101 var for eksempel:
10.06.40: Donner ex Sneland
01.01.41: Tornado ex Anders Liaanen
Mai 1942: Blitz ex Poseidon

Vi vet ikke hvor mange norske sjøfolk (hjemmeseilere) som var på disse skipene, men vil anta at de fleste av mannskapene var tyske.

Reklamer

Uke 12

I helga var jeg i Helsinki. Lite krigsseiler-relatert innhold i turen, men var blant annet på Gustaf Mannerheim-museum, som var litt av en opplevelse.

Så et gevær designet 1931 som skal ha vært av stor betydning, med navn Suomi-konepistooli. Designmuseet skriver at «Maskinpistolen Suomi hade en avgørande betydelse før Finlands sjælvstændighet, før det var delvis tack vare vapnets driftsækerhet som Finland lyckades bevara sin sjælvstændighet i det kalla vinterkriget mot Sovjetunionen 1939-1940».

IMG_20180317_171543

Men over til krigsseilerne. Har glemt å informere at krigsseiler Anker Edvard Borøy for litt siden fylte 100 år: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/bKa2kv/Hedret-krigsseiler-fra-Sogne-pa-100-arsdagen

Skrev også for litt siden en 2-siders artikkel for Samlerhuset om Krigsseilerregisteret og virksomheten, som vil komme i deres magasin Mynt & Historie. Men når bladet kommer ut, det vet jeg ikke.

Minner ellers om boklanseringen i forrige blogg-post!

Invitasjon til boklansering om allierte krigsseilere

INVITASJON Tirsdag 20. mars kl 1400 inviterer vi (ARKIVET) til lansering av boka «Allied Seafarers in the Second World War» i Kafé Osmund Faremo i nybygget på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand.

Flere hundre tusen sjøfolk fra ulike nasjoner seilte i den allierte flåten under andre verdenskrig, og gav med det et betydelig bidrag til de alliertes innsats. For første gang er historien om krigsseilerne fra de ulike allierte land samlet i én bok. 11 forfattere fra 7 forskjellige land har bidratt i den engelskspråklige antologien. Redaktør er Bjørn Tore Rosendahl, faglig leder (PhD) ved Norsk senter for krigsseilerhistorie på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter. Boken er en del av Norsk senter for krigsseilerhistorie sitt ønske om å sette krigsseilerhistorien inn i et internasjonalt perspektiv og skape et internasjonalt faglig nettverk for denne delen av krigshistorien.

PROGRAM

  • Direktør Audun Myhre ønsker velkommen til Arkivet og boklansering
  • Innledning ved Lars Aase fra Cappelen Damm Akademisk
  • Redaktør Bjørn Tore Rosendahl gir smakebiter fra boka 
  • Saskia Klooster om den nederlandske handelsflåtens krigsseilere og likheter med den norske flåten 
  • May-Britt Ohman Nielsen om den internasjonal krigsseilerhistorien sett utenfra
  • Harry Bennett (via Skype) om kystkonvoiene rundt Storbritannia

Salg av bøker og lett bevertning

Uke 11

Det har vært flere publikumshenvendelser den siste tiden, og jeg beklager litt forsinkelse. Men har besvart alle nå uten 4. Fra januar til mars 2018 har det vært 173 dokumenterte (og besvarte) publikumshenvendelser til Norsk senter for krigsseilerhistorie. Vi er takknemlig for alle henvendelser, og vi prøver å ha kort responstid.

Jeg har laget 2 temaartikler i Krigsseilerregisteret denne uken. Den første er en samling bilder av gjenstander tilhørende privatperson. Kanskje publikum kjenner til noen av gjenstandene eller til og med har noen slike gjenstander i eie selv? https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/673788/

Den andre artikkelen er egentlig en oppsummering av Ragnar Ulstein sine to utfyllende bøker om «Englandsfarten». Jeg anbefaler å lese artikkelen, da det både er interessant stoff og jeg har forsøkt å gjøre informasjonen mer tilgjengelig: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/675536/

Ellers fikk jeg tips fra publikum om en avisartikkel i Nordisk Tidende desember 1941. Det er feil (som det står) at de ble innkalt gjennom sjømannsforening, skal være fagforening, men ellers gir artikkelen et lite innblikk i den vanskelige tilværelsen for hjemmeseilerne under 2. verdenskrig.

Hjemmeseiler

En av publikumshenvendelsene den siste tiden gjaldt krigsseiler Olaus Andersen Ask: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/372953/ Han og hans fire sønner var alle hvalfangere og var på sydhavsfeltet eller på vei hjem da tyskerne angrep Norge 9. april 1940. Sønnene er nevnt i profilen ovenfor.

På forhånd, god helg!

Uke 10

Holdt foredrag i Halden sjømannsforening og i Sandefjord forrige tirsdag/onsdag sammen med medlemmer av Lillesand sjømannsforening. Fredag passerte Krigsseilerregisteret 30 000 registrerte krigsseilere, som ble markert/annonsert blant annet på Facebook-siden «Krigsseilerne» og gjennom pressemelding: http://www.stiftelsen-arkivet.no/krigsseilerregisteret-har-passert-30-000

Det var også noe mediedekning i den sammenheng:

https://www.pd.no/brevik/breviksposten/historie/30-000-krigsseilere-har-fatt-sin-egen-hjemmeside/s/5-40-214633?key=2018-03-05T16:14:02.000Z/retriever/aaac99a156b1a0e848fc993e09b764120137cc6e

https://www.nrk.no/sorlandet/30.000-registrert-1.13942617

http://www.lp.no/kjop-tilgang?aId=1.2271349

Tusen takk til alle frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge for en formidabel innsats for å dokumentere og hedre krigsseilerne. Støttespillerne er å finne her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stottespillere-for-krigsseilerregisteret/ Uten frivilligheten kan ikke registeret realiseres.

Stavanger Maritime Museum åpnet forresten forrige uke utstilling om krigsseilere i både første og andre verdenskrig. Utstillingen forteller om hvordan de to store krigene påvirket livene til sjøfolk med arbeidsplass til havs, og om samfunnet hjemme i Norge. Medieoppslag: https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/det-er-umulig-ikke-a-bli-berort-av-brevene-museet-har-fatt-inn-1.1109149?paywall=true

Ellers skal jeg holde et kort foredrag i Mandal om Krigsseilerregisteret/krigsseilerne i morgen. Det er i anledning at Stiftelsen Arkivet har gitt Alf Willy Vestergren oppgaven å komponere et musikkverk som viser Arkivets historie i fortid og fremtid. Resultatet er blitt komposisjonen «Fra lenker» som ble urfremført i Kristiansand 1. februar 2018 av Mandal Byorkester med solister som bl.a. Ragin Wenk-Wolff på violin. Verket får sin første åpne fremføring for publikum i Buen 6.mars 2018.

I helga var jeg i London, og besøkte da skipet HMS Belfast: https://www.iwm.org.uk/visits/hms-belfast https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Belfast_(C35) Skipet var blant annet med på senkningen av Scharnhorst i 1943 og invasjonen i Normandie i 1944. Tok noen bilder av og fra skipet:

IMG_20180303_131705IMG_20180303_123243IMG_20180303_125249IMG_20180303_131338IMG_20180303_131312IMG_20180303_131202IMG_20180303_130957IMG_20180303_130707IMG_20180303_125611IMG_20180303_125349IMG_20180303_124549IMG_20180303_124111

Uke 8

Det er vinterferie her på Sørlandet, men arbeidet med Krigsseilerregisteret stopper ikke! I skrivende stund er det registrert 29706 krigsseilere, og vi nærmer oss 30 000 med stormskritt. Sjømannsforeningene og de andre frivillige gjør en fantastisk jobb!

Jeg har den siste tiden holdt på med kvalitetssikring av det såkalte «Londonregisteret». Jeg har kvalitetssikret 15 bokser så langt i 2018, men har 65 bokser gjenstående som må gjøres i løpet av året. Fra Londonregisteret håndplukkes krigsseilere ut fra et materiale bestående av mange ikke-krigsseilere, så det er viktig at man dobbelt-kontrollerer fra dette materialet og sjekker at alle kommer med. Det er ingen hemmelighet at de frivillige har kommet langt med registreringen av krigsseilere (norske sjøfolk i Nortraship) fra «Ex gratia-arkivet» (750 000 dokumenter) og Londonregisteret (250 000 dokumenter). Vi har fortsatt en vei og gå og er ikke ferdige, men jeg har satt opp en liste over sjekkpunkter som må gjennomgås for å være sikker på at vi har fått med alle krigsseilerne fra de nevnte arkivene.

Riksarkivet mener man skal ha registrert alle norske sjøfolk i Nortraship om man tar med de norske krigsseilerne fra Ex gratia-arkivet og Londonregisteret, men jeg lurer på om man faktisk også må gjennomgå 4-bindsverket Våre falne. Muligens også sjekke noen av mannskapslistene for de sjøforklaringer vi har gjeldende forliste Nortraship-skip. Det viktigste er imidlertid å sjekke at alle krigsseilere blir registrert fra Ex gratia-arkivet (635 bokser arkivmateriale). Dette kan vi heldigvis i stor grad få gjort maskinelt, selv om i forlengelsen av dette vil det også kreve omfattende manuelt arbeid.

Til tirsdag/onsdag skal jeg og Lillesand sjømannsforening til Halden sjømannsforening og mest sannsynlig Sandefjord sjømannsforening og snakke om Krigsseilerregisteret/Sjøhistorie.

Siden forrige blogginnlegg 8. februar har jeg besvart 37 publikumshenvendelser via e-post, telefon og oppmøte. Noen av de interessante henvendelser: krigsseiler Jon Veiberg (lastet blant annet opp en 100-siders bok i profilen), Odd Gustav Ceeberg Hansen i Den norske marine, Mons E. HabbestadJonny Edmund Olsen Tjørve fra Lista som seilte nesten bare på utenlandske skip under krigen, og Torvald Kibsgaard.

Ellers hadde Norsk senter for krigsseilerhistorie en interessant diskusjon rundt flåtetilhørighet til norske skip chartret av Royal Navy. Vi kom frem til at slike skip var fortsatt under Nortraship, men chartret av britene. Jeg var på Riksarkivet for noen uker siden nettopp for å undersøke dette, og kom da over interessante dokumenter:

4

56

8

9

10

11

12

13

14

Hei!

Beklager sen oppdatering! Det har vært en del arbeid siste tiden med kvalitetssikring av det arbeidet som gjøres av de frivillige. De jobber jo så raskt at det er ikke lett å holde følge 🙂 Det går fremover, og 31. januar rundet vi 29 000 registrerte krigsseilere!

Glemte å skrive at lørdag 20. januar til mandag 22. januar var det 1128 besøkende på Krigsseilerregisteret.no. På et tidspunkt på søndag 20., ca. mellom kl. 12.00-15.00, var det 585 besøkende samtidig på Krigsseilerregisteret. Det var fordi det var en krigsseiler-avisartikkel på NRK.no som ble sluppet akkurat da som toppsak: https://www.nrk.no/mr/xl/krigsseilerens-hemmelige-dagbok-til-solveig-1.13821504

Ellers disputerte Bjørn Tore Rosendahl fredag 2. februar. Var på disputasen, og han gjorde en svært god jobb. Han er en god sjef, og vet ikke om noen som kan mer om krigsseilerne enn han. «Krigsseiler-doktorgraden» er et svært viktig bidrag til Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Holdt på med en publikumshenvendelse i dag, og det er ikke ofte man kommer over 4 brødre som har vært til sjøs under krigen: Arne Trygve Dahl, Marinius Dahl, Ellef Gunerius Dahl og Arnfinn Mangor Dahl. Der har du personlige historier jeg gjerne skulle lest mer om! Samme gjelder også far Peder Ragnvald Frøland og Franz Johan Frøland.

Skal i 100-års dagen til Monrad Mosberg på søndag, så det blir en hyggelig markering i Tvedestrand.

Når det gjelder kartlegging av arkivmateriale på hjemmeseilerne 1940-1945, så synes jeg at jeg har kommet ganske langt. I samarbeid med Riksarkivet er nå 4 bokser med sjøforklaringer på vei til skanning. Det tilsvarer 300+ sjøforklaringer med historier og sjøfolk som etter hva jeg vet i liten grad har vært dokumentert før. Vet ikke hvor mange sjøfolk som er nevnt i materialet, men gleder meg til å få studert det. Men jo lenger tid man tilbringer på lesesalen, jo mer materiale dukker opp og det er også noe av problemet når man har begrenset med tid og ressurser. Det finnes mye materiale knyttet til hendelser på hjemmeflåte-skip, materiale som også kan inneholde informasjon om sjøfolk. Utmerkelser til sjøfolk i hjemmeflåten kjenner jeg lite til, og har aldri sett noe av det.