Krigsseilerregisteret 2 år!

www.krigsseilerregisteret.no ble lansert i Oslo 19. januar 2016 med stor interesse fra media og allmenheten generelt. Ved lanseringen av registeret, var 6 000 krigsseilere registrert. I løpet av 2016 økte tallet til 14 300. I dag, 19. januar 2018, er det registrert 28 615 krigsseilere. 19. januar 2016 var det registrert 2357 skip, tallet er i dag 4290!

Jeg ønsker å takke publikum for tålmodigheten og forståelsen deres med tanke på at dere kanskje ikke med det første har funnet det dere søker. Men nå er vi kommet ca. 66% i den omfattende og tidkrevende registreringen av alle norske sjøfolk i Nortraship, og nettsiden har siden 2016 også fått mange temaartikler og ressurser tilgjengelig. Vi vil fortsette å utvikle Krigsseilerregisteret i årene som kommer, og vi vil få «alt» på plass. Det er vår plikt å hedre krigsseilerne og holde denne viktige delen av norsk historie levende.

Noen profiler oppdatert/opprettet nylig basert på publikumshenvendelser:

John Edgar Pettersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/643351/

11. februar blir marinemann Monrad August Mosberg 100 år!: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/251887/default.

Olav Olsen Moen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223591/

Konrad Mørk Nilsen Teigen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223322/

Birger Emanuel Lund: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/223321/

Jeg søker forresten etter eksperter på Sjømannsfondet av 1918 («Kølafondet») eller litteratur som behandler fondet grundig. Ta gjerne kontakt om noen har relevant informasjon: ksr@stiftelsen-arkivet.no

Reklamer

Uke 2

Mandag hadde vi en krigsseiler-relatert henvendelse fra NRK; interessant materiale de hadde som blir omtalt i en artikkel i nær fremtid.

Jeg sendte ellers en henvendelse til Royal Naval Branch Portsmouth angående norske fiskebåter som gikk inn i Royal Navy. Var mange norske fiskebåter som dro over til Storbritannia fra Norge under krigen, og noen av disse gikk inn i britisk marinetjeneste. Vi kjenner dessverre lite fakta om deres tjeneste og tidsperiode de eventuelt var i tjenesten.

Jobber fortsatt med kartlegging av hjemmeseiler-arkivmateriale i sammenheng med en fremtidig systematisk registrering av hjemmeseilerne.

Norsk senter for krigsseilerhistorie planlegger å lage en bibliografi over krigsseilerlitteratur. Det vil nok ta tid å utarbeide, dette blir bra!

Har jobbet en del med oppfølging av de frivillige angående krigsseilerregistreringen. De legger ned en formidabel innsats i Krigsseilerregisteret! Sjømannsforeningene er kjernen i realiseringen av Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stottespillere-for-krigsseilerregisteret/

Har fått besvart nesten alle publikumshenvendelser.

Sendte tirsdag en henvendelse til person med kjennskap til fiskebåter angående om hvordan mønstringssystem fungerte på fiskebåter under krigen (om det eksisterte?). Kjenner til flere fiskebåter som tjenestegjorde i Buckie for Nortraships fiskerikontor, og det hadde vært interessant å vite mer om disse.

Publiserte månedens krigsseiler på onsdag. Synes Guri Hjeltnes skriver godt i «Sjømann: lang vakt» bind 3 om de norske skipene som ble internert i Nord-Afrika, med mannskap som senere havnet i interneringsleirer på fastlandet.

På onsdag var det en avisartikkel i Tvedestrandsposten: «Michelet og masker minutt for minutt». Godt og gøy initiativ!: https://www.tvedestrandsposten.no/tvedestrand-bibliotek/litteratur/boker/michelet-og-masker-minutt-for-minutt/s/5-52-125786?key=2018-01-11T08:08:09.000Z/retriever/06f75531646912e513bdf4b42cf7c96221d912a1

Tilbake på jobb, velkommen 2018!

Jeg var tilbake på jobb i går og jobber med å besvare henvendelser fra blant annet publikum. Ser frem til å jobbe med Krigsseilerregisteret i 2018 og vi har store planer for registeret. Noen ting vil fortsette i 2018, som registrering av norske sjøfolk fra Ex gratia-arkivet og Londonregisteret. Men vi vil smått begynne blant annet å legge til rette for en systematisk dokumentering av en annen («ny») gruppe sjøfolk (ikke bestemt hvilken enda) og vil jobbe med å tilgjengeliggjøre for publikum historien om krigsseilerne i Krigsseilerregisteret (noe som krever videreutvikling av registeret).

Gratulerer til de frivillige med 28 000 registrerte krigsseilere! Vi utfører som kjent per nå en systematisk registrering av sjøfolk i fra Ex gratia-arkivet (750 000 dokumenter) og Londonregisteret (250 000 dokumenter). I disse arkivene skal man kunne finne alle norske sjøfolk som seilte på Nortraship-skip under krigen.

Men det er viktig å presisere at vi også i ovennevnte arkivmateriale kommer over sjøfolk med følgende «flåtetilhørigheter» (altså har mønstring på skip i følgende flåter/perioder): norsk handelsflåte i nøytral fart 1939-1940, utenlandsk handelsflåte 1939-1945, hjemmeflåten 1940-1945, norsk og utenlandsk marine 1940-1945. Sjøfolk med en eller flere av disse flåtetilhørighetene registreres også i Krigsseilerregisteret, om tilstrekkelig dokumentert i arkivmaterialet. Men sjøfolk i de 5 flåter nevnt ovenfor registreres ikke systematisk per nå. Det kommer vi til senere og krever tilgang til mer arkivmateriale.

Juleferie

I dag tar jeg juleferie, er tilbake på jobb onsdag 3. januar. Har ikke glemt månedens krigsseiler på Facebook-siden, oppslag publiseres fredag.

I jula vil det være kinofilm om Jan Baalsrud. I den anledning er historikken på M/K BRATTHOLM oppdatert i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/325054/
Men jeg anbefaler å ikke lese historikken om du ikke kjenner historien fra før og skal se filmen.

Norsk senter for krigsseilerhistorie hadde publikumshenvendelse angående noen av mannskapet på M/S Lidvard. Historikken på enkelte er oppdatert:

Nikolai Fredrik Lindtner: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/502500/
Bjarne Clausen Smørdal: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/52199/
Johan Karlsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/43781/default
Kaare Sidselrud: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/51873/default

Ser ellers at Riksarkivet har sluppet flere tusen bilder fra krigen i Digitalarkivet. Verdt å se: https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/archives/5003-Historiske%20foto/

Det var en interessant artikkel på NRK for et par uker siden om eksplosjonen i Halifax 6. desember 2017: https://www.nrk.no/dokumentar/xl/verdens-storste-eksplosjon-1.13806143
Vitne Bjarne Birkeland (omtalt i artikkelen) seilte under begge kriger og har profil i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/35527/default

Angående framtidig systematisk registrering av hjemmeseilerne, sendte jeg for noen dager siden en søknad til Riksarkivet om innsyn i noe arkivmateriale på hjemmeseilerne. Håper fortsatt å finne delvis register over hjemmeseilerne, men det ser lite sannsynlig ut per nå. Ruller fra mønstringsdistrikt virker å være den mest relevante arkivsamlingen for systematisk registrering av hjemmeseilerne.

Noen profiler i Krigsseilerregisteret oppdatert den siste tiden:

M/K NJÅL: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/20428/

Erling Ingar Olsen Stebekk: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/231001/

Olaf Peder Johsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/43212/

Georg Viktor Julien: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/221822/default

Jeg vil til slutt benytte anledningen til å takke alle som bidrar til Krigsseilerregisteret. Uten deres støtte vil aldri Krigsseilerregisteret kunne realiseres.

God jul og godt nyttår!

Uke 49

Mandag og tirsdag denne uken var planleggingsdager knyttet til arbeidsplassens virksomhet. Mandag var jeg og direktøren på ordførerens (Kristiansand) kontor kl. 16.30 i anledning at krigsseiler Søren Karl Brandsnes var tildelt to medaljer (post mortem).

Sendte ellers en e-post til kongehuset for å forsøke å få avklart (på vegne av datter i USA) om en utenlandsk krigsseiler på norsk skip ble tildelt «The Grand Order of St. Olaf», som en avisartikkel hevder.

Onsdag fikk jeg overlevert materiale på en krigsseiler, profil registrert her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/622425/default

Skrev denne dagen situasjonsrapport for Krigsseilerregisteret til styret. Sjømannsforeningene og Stiftelsen Arkivet må studere ca. 1 million dokumenter i Ex gratia-arkivet og Londonregisteret (fra Riksarkivet) for å få registrert alle norske sjøfolk i Nortraship/uteflåten. Etter registreringen å bedømme, er vi kommet ca. 65% på vei. Når vi er ferdig, er vanskelig å si. Da vi startet Krigsseilerregisteret, antok vi at det ville ta 4+ år å få registrert alle norske sjøfolk i Nortraship, men vi ser nå at vi vil bli ferdig før det. Progresjonen på registrering har vært veldig god siden lanseringen av registeret 19. januar 2016, takket være medlemmer av sjømannsforeningene og andre frivillige som har tatt på seg ansvaret og jobbet iherdig med å hedre og dokumentere hver enkelt krigsseiler. Informasjon om støttespillerne til Krigsseilerregisteret finner man her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stottespillere-for-krigsseilerregisteret/

Torsdag hadde jeg opplæring av person tilknyttet Mandal sjømannsforening. Han ønsket å bidra med å organisere tidsskriftet Krigsseileren slik at innholdet blir lettere tilgjengelig. Blant annet ved å trekke ut artikler fra bladene så de kan legges i relevante krigsseiler- og skipsprofiler. Dette er verdifullt for Krigsseilerregisteret.

Noen profiler nylig opprettet/oppdatert:

John Johan Rasmussen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/622781/

Arne Lossius Hartmark: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/404314/

Reidar Kaare Torgersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/622707/

«Malta-Margit»: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/244182/

Engelbreth Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/47837/

Konrad Olai Henriksen Sandøy Kjempenes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/570674/

Leif Olaf Andreas Henriksen Hillersø (bror til ovennevnte): https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/40627/

Karluf Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/248372/

God helg!

Uke 48

Skip o’hoi! Tiden flyr og plutselig er vi i desember. Nærmer seg også et jobb-julebord som jeg har ansvar for og som skal være til neste fredag.

Det første som har skjedd siden forrige innlegg, er at vi har passert 27 000 krigsseilere! Sjømannsforeningene og de andre frivillige står på!

Jeg har arrangert en samling for de frivillige, i Kristiansand. Det ble en riktig så hyggelig samling!

Har digitalisert og publisert 2 bind av «Meddelelser fra skipsfartsdirektøren»: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/583863/

Noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert basert på publikumshenvendelser:

Herman Andreas Lunde: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/619605/default

Ole Solbjørg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/615933/

Rangvald Meyer Fikkan: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/449404/

Kolbjørn Holm Henriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/589915/

Paul N. Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233897/default

Albert Racin Melberg: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/238629/

Thorleif Falander: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/37957/

Uke 45

Gjennomførte sammen med IT-utvikler Bouvet en runde med videreutvikling av nettsidene på tirsdag. De fleste oppdateringene påvirket IT-verktøy for registrering av krigsseilere og skip. Observante brukere av Krigsseilerregisteret vil imidlertid se at det er satt inn en ny statistikk på forsiden av nettsiden. Dette for å reflektere at vi registrerer også for eksempel norske sjøfolk som kun seilte i utenlandsk handelsflåte eller norsk marine under 2. verdenskrig. Logoen for Krigsseilerregisteret har også kommet inn på høyre side på forsiden.

Neste utvikling er planlagt å gå på nytt innhold/forbedringer i Krigsseilerregisteret.

På onsdag var jeg på Riksarkivet for å tilrettelegge for skanning sjøforklaringer på skip i norsk handelsflåte 1939-1940 (48 sjøforklaringer) og hjemmeflåten 1940-1945 (182 sjøforklaringer). Med hjelp fra Oslo sjømannsforening, ble vi ferdig på en dag. Men skanning blir gjort senere av ansatte ved Riksarkivet med denne skanneren:

IMG_20171108_151200

Den kan skanne titusener av sider på en dag. Den bruker vakuum for å holde nede dokumentene, så de «flyr» gjennom maskinen og blir skannet og havner ut på andre siden.

Ellers må det jo nevnes at vi har passert 26 000 registrerte krigsseilere! Sjømannsforeningene og de andre frivillige gjør en strålende innsats med å få dokumentert alle krigsseilerne!