Uke 10

Jeg/Lillesand sjømannsforening har ikke foretatt noen nye opplæringer av frivillige mellom 11. januar og 10. mars. Vi har tatt en pause i opplæring for å bistå de som allerede har fått opplæring. Parallelt med registreringene de frivillige gjør, jobber 2 ansatte ved Stiftelsen Arkivet med å kvalitetssikre informasjonen registrert.

Mellom 23. februar og 10. mars har de frivillige registrert 861 krigsseilere basert på informasjon fra arkivmateriale (Londonregisteret og Ex gratia-arkivet på Riksarkivet). Det er ca. 54 om dagen! I tillegg er det stadig vekk nyregistrerte skip som trenger historikk.

Ellers laget to temaartikler:

Norsk trampfart i mellomkrigstiden og under krigen

Monument over krigsseilerne. I denne artikkelen er det per nå, sørgelig nok, bare et bilde/monument per nå. Men jeg ønsker med tiden å utvide denne bildesamlingen til å omfatte både norske og utenlandske monumenter over norske krigsseilere.

Har også jobbet med en temaartikkel om Hestmanden og en temaartikkel om medaljeregistreringen vi gjør fra Ex gratia-arkivet. Begge artikler er ferdige, men må finpusses. Publiseres neste uke.

Noen krigsseilerprofiler oppdatert/registrert med en del historikk/dokumentasjon:

Arne Martin Hval Hansen

Alf Zakæus Kristiansen

Åsmund Mandius Simonsen

Bjarne Martin Grimstvedt

Uke 8

Mandag ga jeg hjelp til IT-utvikler Bouvet i forhold til videreutvikling av Krigsseilerregisteret og IT-verktøy for registrering av krigsseilere. Jeg feiltestet oppdateringene som ble gjort. De fleste oppdateringene som ble foretatt vil kun angå de som registrerer krigsseilere. Men noen endringer gjaldt publikumssiden:

KSR-450: Behov for valgalternativ i filter for skip i Krigsseileregisteret: Forliste/krigsforliste skip under 2. vk

I Krigsseilerregisteret er det kommet inn et filteralternativ kalt «forlist i krig». Per nå lister det ut alle skip som forliste/krigsforliste. På sikt er det planer om å ekspandere dette filteralternativet til å blant annet kunne vise skip ut fra deres tapsårsaker som torpedert, minesprengt, kollisjon etc.

KSR-441: Behov for visning av nasjonalitet i mannskapsliste på skip i publikumssider

KSR-433: Behov for at «utmerkelser» på sjøfolk vises i rekkefølge ut fra rangering/sortering

KSR-428: Avansert søk

Denne søkefunksjonen vil bli oppgradert fremover, men man kan i hvert fall per nå blant annet søke med stikkord (navn) inn i 122 blad (PDF) av tidsskrift Krigsseileren. Man kan nå «avansert søk» ved å søke etter navn på forsiden av Krigsseilerregisteret. Det kommer da opp en kolonne nederst hvor man kan trykke inn på avansert søk om publikum ikke finner det de søker ved 5 første treff.

Jeg laget akkurat en Facebook-sak angående det rullebladet på Kong Haakon vi fant forrige uke.

Jeg tar fri fredag på grunn av vinterferie her på Sørlandet. Etter temperaturen å dømme, er det nok mer vår enn vinter akkurat nå. God helg!

Uke 7

På mandag fant vi et litt morsomt dokument i det ene arkivet vi registrerer krigsseilere fra kalt Londonregisteret (Londonregisteret inneholder arkivmateriale om forskjellige grupper folk, ikke bare krigsseilere). På kortet (Military Record) står det under surname: «H.M.King Håkon VII». Det er ikke noe mer informasjon på kortet. Vil tro det er et registreringskort fylt ut av britiske myndigheter da kongen ankom Storbritannia.

Å transkribere informasjon om krigsseilerne fra arkivmateriale og inn i IT-verktøy er ikke alltid en rett frem sak. For å gi litt innsikt i arbeidet, er følgende nedenfor en utdyping jeg sendte på e-post til de frivillige denne uken angående registrering av avmønstringshavn/-dato ved skade (hendelse) på skip:

Vi definerer skade ut fra skipets skjebne. Hvis et skip er utsatt for en skade (hendelse) og at det etterpå «lever videre» under norsk/alliert kontroll, så må det regnes kun som skade på skip. Eksempel er sjøfolk påmønstret skip som ble skadet men «lever videre» etter å ha blitt beskutt, grunnstøtt, flyangrep, torpedering, minesprengning, kollisjon.

Det finnes 3 forskjellige scenarier i forhold til registrering av avmønstringshavn og avmønstringsdato på sjøfolk om man har skade på skip. La oss ta utgangspunkt i at et skip ble utsatt for flyangrep 13. februar 1941, og skipet kun ble skadet av angrepet og kunne seile videre. 

1. Hvis sjømann avmønstrer (fratrer) samme dag som flyangrep, så setter man årsak flyangrep som avmønstringshavn og avmønstringsdato 13. februar 1941. Avmønstringshavn (sted) kan alternativt nevnes i utfyllende opplysninger.

2. Hvis sjømann avmønstrer en dag (eller lenger tid) etter hendelsen, setter man den dato som avmønstringshavn. La oss si sjømann avmønstrer 15. juni 1941 i Liverpool, da skal man registrere avmønstringshavn Liverpool og avmønstringsdato 15. juni 1941. Men man MÅ huske i slike tilfeller å skrive i utfyllende opplysninger at sjømann var påmønstret skip da hendelse (flyangrep i dette tilfellet) fant sted (siden man i dette tilfellet ikke nevner det i mønstringer).

3. Om en person omkom den dagen skade på skip fant sted, fører man opp årsak flyangrep og dato for hendelse. I tilfelle ovenfor ville dette blitt avmønstringshavn omkom ved flyangrep og avmønstringsdato 13. februar 1941.

Opprettet ny temaside om norske libertyskip: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/467809/

Noen profiler opprettet/oppdatert:

John Kristiansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/426369/default

Olav Mørkved: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/469943/default

Sverre «Svarten» Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/33901/

Ivar Meyer Strand: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/470105/

Mathias Næss: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/222851/

Hans Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/467535/

Peder Dalager: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/403146/default

Einar Hansen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/467569/

Vi holder på å rydde i historikken på enkelte skip når det gjelder hendelser (forlis eller skade) som skjedde på skip. Nedenfor er eksempel på skip hvor det er gjort endringer:

M/S Reinholt: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/23817/

M/T Solheim: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/26737/

D/S Spind: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/27138/

Uke 6

Forrige torsdag og fredag tok jeg en manuell gjennomgang av alle bokser som de frivillige har registrert krigsseilere fra for å undersøke progresjonen. Jeg vil skrive i detalj om disse tallene siden, men kort fortalt så er progresjonen for registrering av alle krigsseilerne veldig god.

I stor grad jobbet med oppfølging av frivillige og behandling av publikumshenvendelser denne uken. Jobbet på siden av dette med å sjekke tapsårsaker/datoer på forliste/krigsforliste skip, som del av et større arbeid med å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for publikum og de frivillige som registrerer krigsseilere.

Opprettet 2 temasider:
ASDIC: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/463217/
Skipsnavn og deres betydning: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/465737/

Noen krigsseilerprofiler registrert basert på publikumshenvendelser. (Jeg har litt dårlig tid, så jeg kan kun ramse opp lenker til profiler). 6 sjøfolk på D/S Hestmanden: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462173/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462177/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462213/, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462243/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462279/default, https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/390301/

Profiler som enten er opprettet eller hvor det er lagt til ekstra dokumentasjon/informasjon:

2 ledere av Agder krigsseilerforening:

Myklebust: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/46787/

Stamnes: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/52383/

Publikumshenvendelser:

Hjellestad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233009/default

Bruun: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/243689/

Schønheyder: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/463063/

Andersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/34254/

Eriksen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462247/

Ulrichsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/462149/

Pedersen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/458687/default