Uke 26, siste uke før sommerferien

Uke 25 var en veldig tettpakket uke. Var blant annet stabsdager mandag og tirsdag, møte med databehandler onsdag 10.00-11.00 om de nye EU-lover om personvern GDPR og torsdag kl. 12.00-14.00 var det strategimøte i Lillesand med Lillesand sjømannsforening.

Har den siste tiden jobbet med personvern. Blant annet lagt ut en artikkel på forsiden av Krigsseilerregisteret som gir informasjon om personvern: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/krigsseilerregisteret-personvern/ Har også skrevet en risikovurdering (som alle som behandler personopplysninger er pålagt å gjøre). Personopplysning betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar, levende fysisk person, jfr. GDPR artikkel 4.

Man vil også se at «kontakt» er lagt i egen artikkelside på forsiden av registeret.

Har denne uken tildelt bokser med arkivmateriale til flere av de frivillige som registrerer krigsseilere. Vi er i sommer-sesongen, men de registrerer i samme tempo. Det er svært imponerende og jeg er selvfølgelig veldig takknemlig for innsatsen. Statistisk sett har det, med noen unntak, blitt registrert ca. 1000 krigsseilere hver måned siden desember 2015.

Statistikk for 2018, antall registrerte krigsseilere:
3.1.2018: 28 000
31.1.2018: 29 000
2.3.2018: 30 000
31.3.2018: 31 000
30.4.2018: 32 000
5.6.2018: 33 000

Det ligger et svært omfattende arbeid bak dette. Informasjon om de som står bak registreringen av krigsseilerne er å finne i følgende artikkelside: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/stottespillere-for-krigsseilerregisteret/

Ellers er det jo å merke at vi nå har 6000 «likes» på Facebook-siden «Krigsseilerne»!

Angående vår artikkelserie i registeret kalt «Enkeltpersoner som har fremmet krigsseilernes sak», så laget jeg forrige uke en artikkel på Magne Misje. Tror ikke jeg har nevnt det tidligere: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/708155/

Noen krigsseilerprofiler oppdatert/registrert den siste tiden:

Olaf Madsen Steinbru

Oswald Erling Rygh

Ernst Ingeberg Hagvoll

Anker Edvard Berntsen Borøy

Jakob Nilsen Strandheim

Far Jacob Klæbo og sønner Trygve og Bjarne.

Thorn Reymert

Herman Endresen Habbestad

Trygve Andreas Olsen

Jeg tar sommerferie neste uke. Starter 2. juli og er tilbake på jobb mandag 30. juli. Vil ikke være tilgjengelig på e-post eller telefon denne perioden, og henvendelser til krigsseilerinnboksen ksr@stiftelsen-arkivet.no vil ikke bli besvart før jeg er tilbake på jobb.

Jeg ser frem til å fortsette arbeidet med Krigsseilerregisteret etter sommeren. Ønsker en god sommer til dere alle.

Reklamer

Uke 24

I går hadde jeg et 2-timers undervisningsopplegg for 4 skoleklasser (2. klasse) på Møglestu videregående skole i Lillesand med tema krigsseilerne, Krigsseilerregisteret og «historikeren i arbeid». Viktig å få formidlet krigsseilernes historie til skoleelever.

Jeg ønsker å tipse om arkiv (Den Kgl. Norske Legasjons Flyktningskontor) på Riksarkivet over norske flyktninger i Sverige under 2. verdenskrig. Mer enn 50 000 flyktet fra Norge til Sverige, og et ukjent antall av disse var sjøfolk eller personer som så kom seg over til Storbritannia og som tjenestegjorde på skip. Om man ønsker mer informasjon om en person og kjenner navn, kan man søke i «Kjesæter-arkivet»: https://media.digitalarkivet.no/db/contents/43434 Ønsker man innsyn i materialet, må man imidlertid ta kontakt med Riksarkivet.

Eksempel på profil (Kåre August Lindquist) i Krigsseilerregisteret hvor det er brukt materiale fra arkiv nevnt ovenfor: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/45891/default
Lindquist sin historie er naturligvis spesielt interessant for oss som jobber på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter, ettersom Lindquist var hjemmeseiler som havnet i fangenskap på Arkivet (Gestapos hovedkvarter på Sørlandet 1942-1945) og som rømte derfra og over til Sverige. Denne historien er å finne i profilen under «dokumenter».

Tips 2: følgende nettside har opplysninger (blant annet mannskapslister) om norske sjøfolk som ankom USA under krigen, men usikker hvor komplett oversikten er. Interessant med tanke på kanskje å finne norske sjøfolk i tjeneste på utenlandske skip. Du kan prøve selv og se om du finner informasjon, men tilgang til data krever at en lager en konto: https://www.libertyellisfoundation.org/passenger-result

Ellers fikk jeg informasjon om en interessant bok om Shetlandsgjengen, «Shetlandsgjengen: Heltene i Nordsjøen», av Asgeir Ueland fra 2017: http://www.kagge.no/?tmpl=butikk&a=product_inline&b_kid=1044808&b_id=1678859
Side 393-411 er blant annet oversikt over personer som tjenestegjorde i Shetlandsgjengen.

Uke 23-2

Har den siste uken jobbet med å lage et par artikler til temaartikkel «Enkeltpersoner som har fremmet krigsseilernes sak» i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/navigasjonsside/707353/. Det er interessant å sette seg dypere inn i disse personenes historie og deres engasjement. Har til nå skrevet om krigsseiler Leif Vetlesen, og krigsseiler Leif Heimstad og hans kone Else. Denne oversikten er under arbeid og ikke ferdig, flere personer vil bli inkludert.

Mottok i går en henvendelse fra publikum, og la blant annet inn mye dokumentasjon på Anker Tandrevold Pedersen. Det var 50 sider med dokumentasjon knyttet til krigsseilerens S.S.H.-tjeneste, og det var interessant å lese denne og få innsikt i skytter-tjenesten.

Jeg hadde også en sak angående Bjørn Thorleif Sigurdson, som er omtalt i Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946. Etter undersøkelser i materiale ved Riksarkivet og Marinemuseet i Horten, ble det tydelig at det ikke var mulig å dokumentere at Sigurdson hadde tjeneste på skip under krigen. Derfor ble hans profil avpublisert fra Krigsseilerregisteret og er kun tilgjengelig i Sjøhistorie.

Vi vil begynne å legge inn sjøforklaringer på skip som var i hjemmeflåten. Første skip det ble lagt ut på var Huldra. Hjemmeseilere omtalt i sjøforklaringen ble også registrert. Christen Christensen var for eksempel skipsfører da skipet krigsforliste. Det er dette vi vil gjøre med 200+ sjøforklaringer gjeldende skip i hjemmeflåten.

Det var trist å høre at Ingvald Harleiv Wahl hadde gått bort. Det er laget en egen Facebook-sak om dette på «Krigsseilerne».

Ellers så reiser jeg til Narvik i helga og er der 9-12. juni.

Uke 23

Hei,

Gjennomførte oppdatering av nettsidene på fredag sammen med IT-utvikler Bouvet. Nettsidene har nå flere ny funksjoner, men jeg trekker bare frem noen her:

Ekstra kolonne i Krigsseilerregisterets liste over skip, med oversikt over tap under 2. verdenskrig. Resultat kan ses her: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip

Visning av tapsårsaks-informasjon i skipsfilter i publikumsside: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip?page=0&senket_i_krig=ww2

Utfyllende informasjon under «utmerkelser» i sjøfolk-profiler i Krigsseilerregisteret. Se eksempelvis nederst i følgende profil: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/347610/utmerkelser

Legge til rette for å kunne laste opp sjøforklaringsdokument (PDF) i admin (sjøforklaringer). Eksempel: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/forlis/703344

Knytte flåtetilhørighet opp mot temaartikkel i publikumsside. Følgende ord er knyttet til temaartikler, altså når man velger kobling og den vises i krigsseilerprofil i Krigsseilerregisteret: de 6 flåtetilhørigheter, S.S.H. og hvalfangstekspedisjon 1939-1940. Eksempel: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/229793/

Uke 22

Hei!

Jeg og IT-utvikler skal oppdatere Krigsseilerregisteret og Sjøhistorie med ny funksjonalitet. Så nettsidene vil oppleves ustabile, uten innhold, eller være utilgjengelige følgende perioder:

31. mai kl. 19.00-03.00. (Automatisk oppdatering/reindeksering)

1. juni kl. 11.00-16.00. (manuell oppdatering)

Beklager på forhånd at dette rammer deg som bruker av nettsiden.

Jeg vil skrive mer siden om hva oppdateringen faktisk innebærer, da det vil være ny funksjonalitet som garantert vil være av interesse for mange.

En ting som er særlig interessant, er at etter oppdateringen vil vi kunne legge inn PDF av dokument i sjøforklaring-seksjonen. Så vi kan altså legge ut skannede dokumenter i stedet for å måtte transkribere fra disse. Vi har ca. 50 sjøforklaringer gjeldende norsk nøytral fart 1939-1940 og 200-250 sjøforklaringer for hjemmeflåten 1940-1945 som vi vil jobbe med å tilgjengeliggjøre over tid etter oppdateringen. Kjenner ikke til at noe av dette materialet har vært gjort tilgjengelig for offentligheten tidligere.

Uke 21

Hei! Har jobbet en del med kvalitetssikring den siste tiden. Nå som vi har kommet langt i registreringen av de norske sjøfolkene i Nortraship, så begynner vi å komme der hvor vi skal begynne å gjøre noen større gjennomganger ift fremtidig ferdigstilling. Det vil pågå høsten 2018 og våren 2019.

Husker ikke om jeg har skrevet om det tidligere, men i Ex gratia-arkivet dukket det opp to kinesere som ble norske statsborgere etter krigen:
Je Foe Go: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/692557/
Chow Lay Sang: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/692563/
Det er de eneste personer med kinesisk bakgrunn jeg kjenner til som fikk Ex gratia-utbetaling, men det kan selvfølgelig være flere.

Fikk tips fra Ságat – Samisk avis AS, om to gjenlevende krigsseilerbrødre:
Ludvik Johan Anton Johnsen
Oluf Trygve Amandus Johnsen
Det er mulig å lese mer om de her: http://www.sagat.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=12405

Ellers, noen krigsseilere registrert/»oppdatert» den siste tiden:

Hans Eugen Hansen

August Adamson (Vi har begynt smått på å registrere de utenlandske sjøfolkene i Nortraship)

Tore Andesen

Hans Kristian Hansen (Gjennom registreringen fra Ex gratia-arkivet og Londonregisteret, får vi også registrert mange sjøfolk i utenlandsk handelsflåte)

Johannes Løvereide

Erling Johnsen Velde

Et siste innlegg om 8. mai-markering

Først og fremst, har oppdatert profilen til Leif Møller Heimstad og satt hans historie inn i kontekst. Har også omsider fått laget tema-artikkel «Krigskors tildelt sjøfolk i handelsflåten, Den norske marine og Shetlandsgjengen». Dette er kjempespennende og håper jeg kan få tid til å gjøre lignende saker. Takk til dere som hjalp med å lage artikkelen, dere vet hvem dere er.

Jeg ønsket gi litt mer informasjon om krigsseiler-minnemarkeringen i New York, nevnt i Facebook-gruppen «Krigsseilerne» og https://www.facebook.com/Scandinavian-East-Coast-Museum-86441259099/. Følgende er på engelsk (bilder av David C. Wold):

Honoring the Krigsseilerne / Norwegian War Sailors  

Battery Park Ceremony

May 8, 2018 – 10:30 am  

Opening – Lois Hedlund, President, Faeder Sons Of Norway

The Sailor’s Prayer – Sylvia Reich, Vice-President,  Faeder SON

Remarks – Marit Gjelten,  Deputy Consul General, Norwegian Consulate NY

Remarks – Victoria Hofmo, President, Scandinavian East Coast Museum

Reading of greetings and wishes  – David C. Wold 

Laying of the Wreath  – War Veterans Olav Aune and Karl Aksel Andresen

20180508_112237_resized_1

Gathering at Pier A, just a few hundred feet away from the monument.

20180508_105456_resized_2

Aksel Andresen (left), Olav Aune (right), laying of the wreath assisted by  Capt. Ernst Egelid, Military Advisor U.N.,  Navy.

20180508_105521_resized_2

20180508_105403_resized_1

Group picture with the Korean War monument in the background.

20180508_102637_resized_2

Olav Aune with the USA and Norwegian flag.

20180508_102115_resized_1 Victoria Hofmo, Marit Gjelten, Aksel , Olav and Capt Egelid.

20180508_105646_resized_2

Aksel Andresen and Olav Aune with Olav’s son Bjørn and wife in background.