Uke 12, pressemelding 50 000

19. mars 2019 fikk krigsseiler nr. 50 000 sin egen side i Krigsseilerregisteret.

Sjøfolkene i handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier under andre verdenskrig. Den viktige historien om krigsseilerne 1939-1945 gjøres tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale nettbaserte registeret: www.krigsseilerregisteret.no.

Krigsseilerregisteret er et digitalt monument, hvor hver krigsseiler får sin egen «hjemmeside». Her publiseres det blant annet informasjon om skipene de seilte på, torpederinger de var utsatt for og utmerkelser de fikk etterpå. Stadig mer ukjent informasjon blir gjort tilgjengelig, som ikke minst er av interesse for de mange etterkommere av krigsseilere. Publikum bidrar også med unik dokumentasjon og bilder, og er på denne måten med å skape et større grunnlag for formidling av krigsseilernes historie.

Arbeidet med registeret ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie (NSK) ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening. Registreringene av krigsseilere gjøres i hovedsak av frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge, som har arbeidet iherdig siden oppstarten av registeret i januar 2016.

Krigsseiler nr. 50 000 var kineseren Zai Shing. Han er en av over 1600 kinesere registrert så langt. Arbeidet med å registrere de utenlandske krigsseilerne i den norske handelsflåten (Nortraship) er over halvveis, og mer enn 14 000 er så langt å finne i registeret. Når arbeidet er ferdig vil det trolig være registrert over 25 000 utenlandske krigsseilere.

Kvalitetssikring av norske krigsseilere i Nortraship vil bli ferdig i mai 2019. Etter dette starter det systematiske arbeidet med å registrere øvrige norske krigsseilere: eksempelvis de som seilte i hjemmeflåten og marinen. Krigsseilerregisteret vil passere 70 000 før alle – både norske og utenlandske krigsseilere – kan sies å være minnet gjennom dette digitale monumentet.

Mobilskjermbilde fra registeret da vi passerte 50 000:

Skjermbilde fra mobil

Reklamer

Uke 11

Det er lagt ut ca. 20 nye sjøforklaringer i registeret i fra arkivboks fra Riksarkivet: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/749046/ Det er interessant å se at i utgangspunktet skal dette materialet gjelde hjemmeflåten, men for noen norske skip utenfor Norge hvor det var hendelser er det holdt sjøforklaring i Norge. Dette er markert i temaartikkelen for de skip det gjelder.

Ellers jobbes det hardt med kvalitetssikring av meg og to andre ved Arkivet. Dette har pågått intensivt januar-mars og vil pågå frem til sommeren. En gang før juli vil vi ha kvalitetssikret ferdig de norske krigsseilerne i Nortraship. Det pågår parallelt kvalitetssikring av de utenlandske, men dette vil få fullt fokus fra august av.

Når det gjelder de utenlandske sjøfolkene, så er det 29 bokser arkivmateriale med «alle» men to bokser som kun inneholder kinesere. Vi er kommet over halvparten i den andre boksen med kvalitetssikringen, og i registeret er det registrert 1656 per nå. Dette tallet vil overstige 2000 ved ferdig registrering.

Jeg hadde en publikumshenvendelse angående D/S Galtesund som var interessant. Valgte styrmannen som månedens krigsseiler i vår Facebook-side «Krigsseilerne». Jeg fikk fra publikummer liste over de som var om bord skipet. Kunne dermed oppdatere krigsseilerprofilene mer i detalj ift hvem som var kaprere av skipet og hvem som ufrivillig ble tatt med til Aberdeen i Skottland 17. mars 1942. Det var Odd Starheim, Einar Skinnarland og Andreas Fasting sammen med et par av passasjerene som kapret skipet. De 3 Linge-folkene er imidlertid ikke oppført i mannskapslisten nedenfor.

Galtesund liste side 1

Galtesund liste side 2.jpeg

 

Uke 10

Jeg begynner å bli ferdig med de mange publikumshenvendelser som har vært til Krigsseilerregisteret de siste ukene. Synes det har kommet inn mye interessant informasjon og dokumentasjon. Sjekket siste tallene, og Norsk senter for krigsseilerhistorie har behandlet ferdig 207 publikumshenvendelser 1. februar-8. mars.

For de som leser bloggen jevnlig, så har dere kanskje sett at jeg har jobbet med å lage temaartikler om tjenester/hendelser/fart og knytte dette til skip i registeret. Skrev i uke 6 at jeg skulle lage en artikkel om den norske tankflåten som reddet Storbritannia (1940). Den er her: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/812991/ Det var ganske tidkrevende men interessant å lese om de forskjellige tankskipenes tjeneste.

Laget også artikkel om evakueringen fra Batavia (Jakarta) og Singapore: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/811351/

Hadde en liten oppdatering av nettsidene i går, men var bare noen detaljer.

Noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert siste uken:

Bjarne Viktor Karlsen: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/43853/default

George Harold Evans: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/692529/

Arne Mathisen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/241303/

Knut Ansgar Sandborg Vasstrand: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/811435/default

Registeret er også oppdatert med historie om Travers Island: https://krigsseilerregisteret.no/no/skip/24723/dokumenter

Ellers fortsetter sjømannsforeningene og Arkivet med sammen å registrere de utenlandske sjøfolkene (og kvalitetssikring). Vi er ca. halvveis i registreringen fra materialet til Riksarkivet.

Siden det er kvinnedagen, så tenkte jeg å dele et bilde fra krigens dager. Det var i en avisartikkel i Star Tribune (Minneapolis, Minnesota). 27. desember, 1943:

Glaisdale

Uke 9

Det har den siste uken vært ganske hektisk på jobb. Mellom 18. og 26. februar har jeg behandlet 65 publikumshenvendelser, og det har vært 7500 besøkende på nettsiden Krigsseilerregisteret. Det har sin naturlige sammenheng med live-sendingen på NRK fra Hestmanden forrige tirsdag: https://tv.nrk.no/serie/norge-naa/201902/ENRK10021919/avspiller

Mange krigsseilerprofiler har blitt registrert/oppdatert siste uken, her er noen:

Dagfinn Helvik

Odd Hatvik

Einar Prebensen

Arne Leinan

Kristian Eide

Michael Onarheim

Knut Ivan Nilsen

Marius Berg

Olaus Sørensen

Ingebrigt Teigland

Edvard Johannesen

Sverre Austad

Reidar Worren

Laget en ny temaartikkel i registeret om DSTO Island: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/810575/

Uke 7

Her kommer noen korte innlegg i usortert rekkefølge:

Godt å se at det blir ordning på krigsseilermonumentet i Stavanger: https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/J1mewb/Krigsseilere-far-omsider-monument

Bjørn Tore Rosendahl holdt et foredrag om krigsseilerne i går: https://www.uia.no/arrangementer/senioruniversitetet-i-kristiansand-bjoern-tore-rosendahl-krigsseilerne-hvordan-faar-vi-sjoefolk-til-aa-seile-i-krig Samme dag holdt jeg et 45 minutters foredrag om krigsseilerne på Vågsbygd videregående skole.

Registreringen av de utenlandske sjøfolkene i Nortraship fortsetter (oversikt over de som bidrar). Blant annet har nå over halvparten av alle kineserne blitt registrert. Per nå er antallet 1377: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk?page=0&nasjonalitet=cn Etter hva jeg kan se, må kineserne være den nest største gruppen utenlandske sjøfolk som tjenestegjorde i den norske uteflåten under 2. verdenskrig. Storbritannia hadde den største gruppen.

Vi har publisert ut 37 nye sjøforklaringer gjeldende skip i hjemmeflåten: https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/749046/ Det kan ses nederst i artikkelen under boks 297.

Noen krigsseilerprofiler opprettet/oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:

Perry Kaspar Opsahl.

Trygve Diesen.

Paul Edvin Lian.

Johan Ansgard Johansen Sirivik.

Georg Bugge.

Tor Agnar Johannes Øien.

Rolf Petersen Møller.

Erling Werner Davidsen.

Odd Hilton Rasmussen.

Arthur Johan Hagen.

Uke 6

Det går fryktelig fort med registreringen nå! De frivillige/sjømannsforeningene gjør en enorm innsats! Passerte 47000 krigsseilere registrert på søndag om jeg husker rett, og allerede i skrivende stund er vi oppe i 47415. Jobber hardt med kvalitetssikring parallelt med dette arbeidet.

Vi har siden sist innlegg fått laget flere nye temaartikler og knyttet disse til skip:

Evakueringen av Dunkirk (1940): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801173/

Internerte norske handelsskip i Nord-Afrika (1940-1942): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/800975/

Invasjonen i Normandie (1944): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801201/

Malta-konvoiene (1941-1942): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801011/

Norske skip kapret eller senket av tyske hjelpekryssere (1940-1943): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/802163/

Norske skip senket i Østlige farvann (desember 1941-1944): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/802121/

Ørkenkonvoiene (1941-1943): https://krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/801135/

Vil gjerne lage en oversikt også over de norske tankere/skip som fraktet drivstoff og krigsmateriell til Storbritannia under Battle of Britain 10. juli til 31. oktober 1940. Har ikke kjennskap til hvilke skip det gjaldt. Om noen skulle kjenne til litteratur som dekker dette og lister opp norske skip som fraktet disse ressursene (ikke kysttrafikken), så gi beskjed.

Ellers er Google Maps-funksjonalitet fikset i Krigsseilerregisteret igjen.

Jobber med tilgang til nytt arkivmateriale for registrering av sjøfolk. Kommer tilbake med mer informasjon om dette siden.

Uke 5

Arbeidet med å knytte grupper med skip til enkelthendelser/tjenester har begynt. Vi har laget noen temaartikler denne uken:

Alliert landgang i Nord-Afrika (Operation Torch, 1942)

Angrepet på Sicilia (Operasjon Husky, 1943)

Bari-tragedien (1943)

De arktiske konvoiene

Kvarstadbåt (Operation Performance, 1942)

Kvarstadbåt (Operation Rubble, 1941)

I tillegg er det koblet grupper med skip til eksisterende temaartikler:

De norske Libertyskipene

Shetlandsbuss i nordsjøfarten (Shetlandsgjengen)

Trykker man inn på skip koblet til artikkel, vil man se at artikkelen er gjort synlig på gjeldende skip under «annet». Senere vil det implementeres at alle disse alternativene vil gjøres synlig i «filter» under skip så man kan få sortert gruppene ut.

Jeg synes det blir bra å få koblet skip til for eksempel invasjonen i Normandie eller evakueringen av Dunkirk for da får vi bedre synliggjort i registeret hvilke skip som var med på de enkelte hendelser/tjenester og hvilken innsats den norske flåten og sjøfolk gjorde under krigen.

Ellers noen krigsseilerprofiler registrert/oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:

Thor Erling Bille

Reidar Yttrelid

Erling Brynjulf Johansen

Nils Mikalsen

Bertram Dahl

Guttorm Jakobsen

Ingolf P. Danielsen

Ståle Haukland Pedersen

Alexander Nødland