Uke 2

I frivillig sin registrering av mange nye medaljeinformasjoner på krigsseilerne, er det noen få krigsseilere som vi ikke klarer å identifisere fartstiden på. Eksempelvis Arnulf Olsen og Ole Edvard Olsen. Det positive er at vi klarer å fange opp noen få som ikke har vært i andre arkivmaterialer gjennomgått så langt, men de mangler altså fartstid.

Ellers har annen frivillig knyttet alle gjeldende sjøfolk til temaartikkel Kvarstadbåtene (Operasjon Rubble, 1941). Jeg har spilt inn sak til IT-utvikler om visning av alle tilknyttede sjøfolkene i siden, noe som ikke er tilgjengelig per nå dessverre. På sjøfolknivå vil det se slik ut, se for eksempel nederst i profil til Barton Mentz Olsen. Vi vil med tiden knytte de aktuelle sjøfolk til flere hendelser og gjøre denne informasjonen tilgjengelig for publikum. Håpet er en dag å kunne liste for eksempel ut alle norske sjøfolk som var med i Invasjonen i Normandie.

Holder på å skrive om Krigsseilerregisteret i en strategirapport for 2020. Når jeg ser tilbake på 2020, var det et år med hardt registreringsarbeid. De frivillige jobbet mye. Og det var mye kvalitetssikring. På grunn av Korona, ble det også mulighet for å hente seg inn på noen ting. Særlig det å sjekke at alle var med i registeret fra Våre falne og Minnehallen var viktig.

Her er ellers liste over noen marinesjøfolk registrert/oppdatert siste tiden:

Erling Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/620069/

Finn Willy Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/528996/

Gunnar Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/247427/

Hans Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/632499/

Harald Johan Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1005996/

Hildemar Olaf Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/316019/

Håkon Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/250895/

Ingvald Kornelius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/637013/

Ivar Martens Frithjof Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/233317/

Johannes Nilsen Raastsad: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/668324/

Kai Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/676021/

Kåre Roald Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/367523/

Lauritz Martinius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/47309/

Nils Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/677738/

Nils Karelius Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1010027/

Nils Lorentz Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/252003/

Nils Mardon Nilsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/631303/

Einar Kristian Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1002260/

Eldon Oddermann Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/693861/

Erling Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/226993/

Fridtjof Martin Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/313054/

Georg Holmfred Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/48161/

Halvdan Nordlund Olsen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/1006354/

Sjette bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Bilde tatt 1. oktober 1942.

Norske krigsskip deltar i operasjoner og patruljetjeneste på alle hav som ledd i den allierte krigsførsel. Flåten består nå av ca. 60 skip, derav jagere, korvetter, u-båter, motor-torpedobåter, minesveipere og patruljeskip. På bilde ser en forberedelse til dypvannsbombing etter at u-båt er lokalisert. (Original tekst).

Uke 1, 2021

Jeg var tilbake på jobb mandag, og har nå blant annet fått besvart alle publikumshenvendelser utenom en.

En frivillig holder på å oppdatere flere tusen av krigsseilerne i Nortraship med nye og viktige opplysninger om utmerkelser. Jeg skulle sjekke opp i noe av det som var gjort, og kom da over John Kristiansen som etter å ha bidratt i redningsaksjon fikk både norsk og britisk medalje. Håkon Olai Larsen ble også knyttet til britisk redningsmedalje. Det er noen svært få som ikke vi klarer å identifisere med mønstringer, for eksempel Magnus Magnussen og Nils A. Nilsen.

En annen frivillig har så smått begynt å se på mannskapslister til de 5 skip som var med i Operation Rubble. Dette for å knytte alle som var med på hendelsen til temaartikkel slik at dette vises i den enkelte profil. Eksempelvis Thor Chønang Owren.

Jeg har laget en temaartikkel på Hans Herman Horn, som var en viktig støttespiller til Krigsseilerregisteret. Uten hans engasjement og økonomiske støtte, ville vi aldri klart å få registrert så mange av krigsseilerne som vi måtte gjøre for å møte det store behovet/trykket fra publikum i årene etter lanseringen av Krigsseilerregisteret i januar 2016.

Ellers fortsetter flere frivillige med registreringen av Marinens sjøfolk på utefronten. Her kommer mange nye opplysninger som tidligere ikke har vært kjent. Her er et tilfeldig utvalg av noen av Marinens sjøfolk registrert/oppdatert siste tiden:

Aksel Sverdrup Nilsen

Alf Nils Nilsen

Andreas August Nilsen

Arne Johannes Nilsen

Arne Nordgren Nilsen

Arthur Nilsen Spilde

Asbjørn Nilsen

Asbjørn Marius Nilsen

Edmund Berg Nilsen

Eigil Løvold Nilsen

Einar Von Krogh Nilsen

Femte bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Rettighetsforvalter av foto: Bergen Offentlige Bibliotek. Lisenser for bruk: Falt i det fri.

Bildet er tatt om bord i M/S «Elisabeth Bakke». Conrad Mohr og de andre flykyndige fikk reise med M/S «Elisabeth Bakke», tilhørende Knut Knutsen O.A.S. rederi i Haugesund, fra Bombay til Avounmouth ved Bristol. Turen med M/S «Elisabeth Bakke» startet i Bombay 9. september 1941 og var fremme i Avounmouth ved Bristol 30. oktober samme år. Foto etter Conrad Mohr (1914-1943), flyger under andre verdenskrig.

Uke 51

Det nærmer seg siste arbeidsdag før min juleferie. I morgen. Før jeg slutter av, for denne gang, ønsker jeg å takke de frivillige for deres fantastiske innsats med å lage Krigsseilerregisteret. Videre takker jeg publikum for deres interesse og støtte. For meg er det et privilegium å få lov til å jobbe med Krigsseilerregisteret, og ser frem til å fortsette neste år. Jeg er tilbake mandag 4. januar. Vi har mange spennende prosjekt og informasjoner vi holder på med og som vi gleder oss til å dele med publikum i året som kommer.

En nyhet:

Om Karl Harry Olausson: https://www.oblad.no/hilde-fikk-sjokk-da-hun-startet-a-grave-i-pappa-harry-olausson-fra-skis-historie-fikk-sjokk-da-vi-skjonte-hvor-ofte-han-lurte-doden/s/5-68-942838?key=2020-12-10T21%3A41%3A34.000Z%2Fopoint%2Ff8b97633297831336be18d753c4d80a2f0d2e97e

Fjerde bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet).

Ombord på en norsk båt i konvoi høsten 1941. (Original bildetekst)

God jul og godt nytt år!

Mvh
Simen

Uke 50

Publikummer hadde fått tilgang til 3 avhørsrapporter på hjemmeseilere som flyktet fra båt langs svenskekysten inn til land i Sverige. Disse ble delt med meg og jeg oppdaterte i Krigsseilerregisteret: Karl Johan Andresen, Rolf Thorbjørn Jensen og Magnus Hansen Trones. Vi vil jobbe mer med slike typer arkivmaterialer og offentliggjøre informasjon når vi kommer til den systematiske registreringen av hjemmeseilerne.

Publikummer henvendte seg angående fartstiden i utenlandsk handelsflåte på krigsseiler Emil Blix. Dette kunne dokumenteres gjennom amerikanske kilder (Ellis Island Foundation).

Oppdaterte D/S Buskø med lenke til en åpen artikkel. Har ikke fått oppdatert historikk i registeret, men virker som en spennende historie der: «“A cursed affair”—how a Norwegian expedition to Greenland became the USA’s first maritime capture in World War II.»

Kanskje noen har sett denne på Nettavisen, men informerer likevel: https://www.nettavisen.no/nyheter/angriper-tyske-skip-i-norsk-fjord-et-av-de-mest-oppsiktsvekkende-opptakene-fra-andre-verdenskrig/s/12-95-3424058282?key=2020-12-09T08:03:12.000Z/retriever/5dd830d92bc2ec5cc761c4f9eae92114821905de
Nederst i saken er lenke til Youtube-film med flere opptak fra samme raid.

Det er lyst ut en stilling ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter: Midlertidig prosjektstilling (deltid) i Krigsseilerregisteret ved Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Tredje bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet). Dette vil jeg anta er tatt ombord i D/S Hektoria siden jeg i hvert fall kan skimte «Hektori» på livbøyen til høyre.

Vaktmannskap er alltid på plass beredt til aksjon ombord på norske skip i konvoien. (Original bildetekst)

Uke 49

IT-utvikler gjennomførte i dag utrulling av noen IT-saker. En av disse var KSR-582: Lenke temaartikler om fart, episoder og operasjoner til krigsseilerprofiler. Så hva betyr det?

Se eksempelvis hvor jeg har lagt inn koblinger manuelt:

John Ottar Østerberg: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/331849/
Monrad Mosberg: https://krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/251887/

Basert på mønstringstid, har vi nå bedre mulighet til å synliggjøre hvilke hendelser krigsseilerne var med på. Med tiden vil tusenvis av krigsseilere knyttes til historiske hendelser og publikum vil kunne få listet ut (i temaartikler) hvilke krigsseilere som var med på eks. Invasjonen i Normandie. Men dette er et omfattende arbeid og vil ta tid!

Vi er nå ferdig med kobling av omkomne sjøfolk 2. verdenskrig Minnehallen->Krigsseilerregisteret, jeg er i ferd med å oversende siste liste. Dette har pågått april-desember 2020. Mange nye sjøfolk har kommet inn i Krigsseilerregisteret som følge av den systematiske gjennomgangen av Minnehallen gjort av medarbeider der. Alle i Marinen er imidlertid ikke registrert, da de dessverre ikke er oppført i Minnehallen og dermed ikke har blitt tatt med i denne runden. Må systematisk registrere de omkomne marinesjøfolkene på et senere tidspunkt.

Har skrevet situasjonsrapport i dag for perioden september-desember 2020. Det er blitt gjort svært mye i Krigsseilerregisteret, og det er jo særlig takket være de frivillige som bidrar hver dag med å dokumentere krigsseilerne. Så ønsker å takke dem her, og de som har bidratt tidligere, for deres innsats. Uten deres innsats ville man ikke kunne lage Krigsseilerregisteret.

Andre bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Fra norsk tanker i konvoi høsten 1941. Gutta prøver å holde seg i form ved å hoppe tau. (Original bildetekst)

Uke 48

Nå går det fort frem mot jul! Har bare 4 lister med hjemmeseilere igjen, så er vi ferdig i forhold til tidligerenevnte kobling av sjøfolk Minnehallen->Krigsseilerregisteret. Det er en halv boks med kvalitetssikring igjen av de utenlandske i Nortraship, blir nok ferdig innen 2 uker. Planlegger en utrulling av IT-sak neste uke, kanskje torsdag.

Jeg hadde en publikumshenvendelse på tirsdag som fikk meg til å tenke. Det gjaldt Niels Nielsen, som seilte under begge verdenskriger. Han ble tildelt Ridder av 1. klasse av St. Olavs orden i sammenheng med at han var om bord Belridge som ble torpedert og skadet i 1915. Håper vi en gang får oversikt over hvem de som seilte under første verdenskrig var, og hvor mange som var krigsseiler under begge krigene. Men det får bli et arbeid i fremtiden. Nå er det Marinen som gjelder, deretter hjemmeflåten.

Vi fortsetter oppdatering av registeret ift. hvalfangere 1939-1940. Frivillig holder på med arkiv (Vestfoldarkivet) over seilere påmønstret båter tilhørende Chr. Salvesen & Co. Typisk hvalkokeri D/S Salvestria, D/S Sourabaya og New Sevilla og tilhørende hvalfangstbåter. Eksempelvis nyregistrert: Einar Mørk Hojem.

Det er sjelden nå at det registreres nye skip i Krigsseilerregisteret. Før kunne det i perioder være rundt 5 om dagen, men nå er det nesten bare to i uka. Jeg tror likevel at de norske krigsseilerne var på langt flere utenlandske skip enn det dokumentert til nå i Krigsseilerregisteret. Tipper at den gang vi får tilgang på arkiv som inneholder mer av de norske krigsseilerne utenlandske skipsfartstid, så vil også mange flere skip bli registrert.

Tenkte ellers begynne en ny seksjon her i bloggen. Legge ut et bilde på slutten for å sprite litt opp.

Første er fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet) og med følgende tekst:

Straks før premieren på «Passage to Freedom», den nye norske filmen om handelsflåtenes innsats som er laget av Strand Film Company i samarbeid med Regjeringens Informasjonskontor holdtes det en uformell tilstelling i 20th Century’s lokaler i London der filmen ble framvist for en del innbudte, blant annet Kong Haakon. På bildet ser en Kongen skrive sitt navn i gjesteprotokollen tilhørende 20th Centurys’s Film Company. (London 14.12.44)

Filmen kan ses her: PASSAGE TO FREEDOM: a tribute to the Norwegian merchant navy | Imperial War Museums (iwm.org.uk)

Uke 47

Medarbeider i Minnehallen.no har siden april 2020 gått gjennom profilsider på alle sjøfolk som omkom under 2. verdenskrig, flere tusen, og skapt koblinger Minnehallen->Krigsseilerregisteret. Jeg har fått lister over de som var antatt at manglet i Krigsseilerregisteret. Sammen med blant annet frivillig i Lillesand Sjømannsforening har vi sjekket alle og registrert de som manglet og det var tilstrekkelig dokumentasjon for at var krigsseiler. Minnehallen er i svært stor grad basert på bokverket Våre falne når det gjelder 2. verdenskrig, men inkluderer ikke Marinen. Så akkurat Marinens sjøfolk må vi ta en sjekk på igjen når vi er ferdig med blant annet Sjøforsvarets londonarkiv.

Gjennomgangen av Minnehallen og de registrerte sjøfolkene fra 2. verdenskrig er nå ferdig. Jeg har fortsatt 7 lister jeg må sjekke opp mot Krigsseilerregisteret med kanskje 100 sjøfolk før også jeg er ferdig.

Det har vært både interessant og svært nyttig å gjøre dette. Mange nye skip har blitt identifisert som ikke tidligere hadde blitt dokumentert i Våre falne. Feil fra Våre falne har blitt rettet opp i Minnehallen/Krigsseilerregisteret. Mange nye historier om krigsseilerne har blitt avdekket gjennom å studere andre/nyere kilder og blant annet avisartikler gjennom nb.no. Vi har sendt over til VG Våre falne de sjøfolkene vi har kommet over som ikke har vært nevnt i Våre falne og som er dokumentert at omkom under 2. verdenskrig. Og ikke minst har det blitt registrert mange nye profiler i Krigsseilerregisteret.

To profiler oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser:
Harald Egil Normann
Ula

Følgende bok er digitalisert og tilgjengelig i Krigsseilerregisteret: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/artikkel/996327/
«Sjøfolk i krig. Haugalendinger ser tilbake – 50 år etter», Leif Magne Bjørkelund, 1995. Takk til forfatter for tillatelse!

Her er for øvrig en interessant artikkel på Forskning.no: https://forskning.no/andre-verdenskrig-historie-krig-og-fred/det-finnes-ikke-en-offisiell-norsk-fortelling-om-andre-verdenskrig/1768210

Ellers,
møtte virkelig Märtha en krigsseiler?: https://www.nrk.no/kultur/faktasjekk-og-kuriosa-fra-atlantic-crossing-episode-4-1.15226463

Ser noen selger en bok på Finn.no og har brukt tekst fra Krigsseilerregisteret: https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=198666102

Uke 46

Vi er snart ferdig med kvalitetssikringen av de utenlandske krigsseilerne i Nortraship fra arkivmaterialet kalt «Londonregisteret». Faktisk er det bare 1 boks igjen å kvalitetssikre. Men dessverre ser vi at materialet mangler sjøfolk i perioden september 1939-1941. Så det totale antallet utenlandske krigsseilere må vi jobbe mer med, få tilgang til flere arkivmaterialer. Det er likevel utrolig at vi siden april 2018 har fått dokumentert totalt 27424 (per i dag) utenlandske krigsseilere i Nortraship i Krigsseilerregisteret.

Registrerte ny medalje i dag: Medaljen for seier over Tyskland i Den store fedrelandskrigen. Marinemann Aksel Werner Pedersen som ble tildelt denne. Ifølge Wikipedia var det bare 48 nordmenn som ble tildelt denne sovjetiske militærmedaljen.

Ellers fortsetter registreringen av Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945. Stadig nye interessante opplysninger som gjøres offentlig tilgjengelig av de frivillige.

Jeg skulle egentlig på en konsert, «Krigsseilerrekviem», forrige søndag. Men den ble avlyst på grunn av korona.

Ser at det er lagt ut et opptak som ble gjort på Bergens Sjøfartsmuseum 24. oktober 2020 da Bjørn Tore Rosendahl holdt foredrag om krigsseilerne. Lenke til det her: https://www.museumspodden.no/episode/krigsseilerne-farlig-krig-og-vanskelig-fred

Uke 45

Ferdig med oppdateringen av medlemmer av Shetlandsgjengen med opplysninger fra The National Archives i London, et utvalg:

Jens Olai Rasmussen Svinøy

Ragnvald Synnes

Konrad Gunvald Teige

Bernt Tjemsland

Alf Dagfinn Pedersen Torvanger

Inge Trondsen

Herman van Rees

Johan Holger Westin

Odd Sigurd Workinn

Magnor Jensen

Arthur Marin Johnsen

Hans Martin Bakkland Kristoffersen

Ole Ragnvald Kvalsund

John Martin Mollan

Vi er ferdig med oppdateringen (fra Vestfoldarkivet) av sjøfolk som var på hvalfangst 1939-1940 på skip tilhørende rederi Niels Bugge. Mange hundre oppdateringer og nyregistreringer.

Ellers fortsetter de frivillige registreringen av Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945. Jeg driver samtidig og søker ved Riksarkivet etter arkivmateriale på de som seilte i Marinen hjemme april-juni 1940.

Uke 44

Lørdag var jeg og medlem av Lillesand sjømannsforening i Moss angående avduking av krigsseilermonument. Se facebook-sak på vår side «Krigsseilerne«. Gratulerer til Moss og godt jobbet av de som fikk dette i stand! Var saker om det i mediene flere steder: https://www.nrk.no/osloogviken/krigsseilerne-fikk-monument-i-moss-1.15214744
https://www.moss2020.no/hyller-krigsseilerne-med-et-eget-monument-i-moss/

Det er ellers en vandreutstilling om krigsseilerne på Lomsesanden: https://idunnsem.myportfolio.com/samkuratering-av-kunst-i-offentlig-rom?fbclid=IwAR1iICuNStAuwzZKMPbFBZZxO4w9p4TNe6-3DmC_coycwTla1zvx2NFqw3Q

Dette er en kjent sak for mange, men likevel verdt å informere om at skulle noen ønske omvisning i det flytende norske krigsseilermuseum (D/S Hestmanden), så ta kontakt med Vest-Agder-museet: https://www.vestagdermuseet.no/norsk-krigsseilermuseum/

Månedens krigsseiler på Facebook-siden Krigsseilerne var Martha Kasseth. Se oppslag der for mer informasjon.

I serien «Atlantic Crossing» som sendes disse dager på NRK.no, så vises angrepet på passasjerskipet Mira: https://www.nrk.no/kultur/faktasjekk-og-kuriosa-fra-atlantic-crossing-episode-1-1.15188090

Oppdatering av noen medlemmer av Shetlandsgjengen med opplysninger fra The National Archives i London:

Peder Marinius Paulsen

Einar Johan Pettersen

Louis Ivar Rasmussen

Alfred Paulus Remøy

Severin Olav Roald

Karsten Arnfinn Sangolt

Ragnar Eindride Sandøy

Gerhard Birger Skorpen

Olav (Ole) Strandkleiv

Et utvalg krigsseilerprofiler ellers registrert/oppdatert siste uken:

Olav Albertsen Joleik (Facebook-sak)

Brede Hareide (medaljekartotek Riksarkivet)

Reidar Sjøblom (Vestfoldarkivet)

Harry Knap Sande (Vestfoldarkivet)

Knut Rivelsrud (Vestfoldarkivet)

Kristen Trygve Raanerud (Vestfoldarkivet)

Aanen Johannesen Hovland (publikumshenvendelse)

Gunnar Svingen Arnesen (publikumshenvendelse)

Einar Trygve Jenssen (publikumshenvendelse)

Øivind Schau (publikumshenvendelse)

Trygve Møller (publikumshenvendelse)

Olaf Nonus Endresen (Våre falne)

D/S Blenheim, Norsemann, Nordsjøen (publikumshenvendelser)

Hadde dessverre noen IT-problemer i Krigsseilerregisteret mandag og tirsdag som gjorde at nettsidene var litt ustabile. Jobbet med saken sammen med IT-utvikler, funnet årsaken og rettet opp.