Et siste innlegg om 8. mai-markering

Først og fremst, har oppdatert profilen til Leif Møller Heimstad og satt hans historie inn i kontekst. Har også omsider fått laget tema-artikkel «Krigskors tildelt sjøfolk i handelsflåten, Den norske marine og Shetlandsgjengen». Dette er kjempespennende og håper jeg kan få tid til å gjøre lignende saker. Takk til dere som hjalp med å lage artikkelen, dere vet hvem dere er.

Jeg ønsket gi litt mer informasjon om krigsseiler-minnemarkeringen i New York, nevnt i Facebook-gruppen «Krigsseilerne» og https://www.facebook.com/Scandinavian-East-Coast-Museum-86441259099/. Følgende er på engelsk (bilder av David C. Wold):

Honoring the Krigsseilerne / Norwegian War Sailors  

Battery Park Ceremony

May 8, 2018 – 10:30 am  

Opening – Lois Hedlund, President, Faeder Sons Of Norway

The Sailor’s Prayer – Sylvia Reich, Vice-President,  Faeder SON

Remarks – Marit Gjelten,  Deputy Consul General, Norwegian Consulate NY

Remarks – Victoria Hofmo, President, Scandinavian East Coast Museum

Reading of greetings and wishes  – David C. Wold 

Laying of the Wreath  – War Veterans Olav Aune and Karl Aksel Andresen

20180508_112237_resized_1

Gathering at Pier A, just a few hundred feet away from the monument.

20180508_105456_resized_2

Aksel Andresen (left), Olav Aune (right), laying of the wreath assisted by  Capt. Ernst Egelid, Military Advisor U.N.,  Navy.

20180508_105521_resized_2

20180508_105403_resized_1

Group picture with the Korean War monument in the background.

20180508_102637_resized_2

Olav Aune with the USA and Norwegian flag.

20180508_102115_resized_1 Victoria Hofmo, Marit Gjelten, Aksel , Olav and Capt Egelid.

20180508_105646_resized_2

Aksel Andresen and Olav Aune with Olav’s son Bjørn and wife in background.

Reklamer

7. og 8. mai

7. mai var det Krigsseilernes dag på Arkivet. 8. mai representerte jeg Arkivet på Konvoibyens (i Risør) 50-års jubileum. Følgende er bilder fra de to markeringene.

IMG_20180507_173317

«Hun som tok imot ham da han kom hjem. Min mors utfordringer i etterkrigstiden», foredrag ved forfatter og krigsseilerdatter Berit Rickhard.

IMG_20180507_175338

«Nytt fra Hestmanden», Vest-Agder-museet.

IMG_20180507_183618

Samtale mellom krigsseiler Ole Jensen fra Lista og krigsseilerforsker Bjørn Tore Rosendahl.

IMG_20180507_191602

Appell fra Agder Krigsseileres Minneforening, v/ Finn Thorsen. 

I tillegg var det «Nytt» fra Norsk senter for krigsseilerhistorie. Og musikalsk innslag og allsang v/ Trine og Normann Liene. På piano: Dag Ernst.

8. mai: Konvoibyen ble offisielt åpnet av HM Kong Olav i 1968 som et hjem for krigsseilere. Gjennom årene har Konvoibyen vært viktig, både som et trygt hjem og en heder for viktig krigsinnsats, for en rekke norske krigsseilere. IMG_20180508_115353

Minnemarkering i Konvoibyen, Randvik. Else Heimstad i midten, Kåre Willoch foran døren med caps.

IMG_20180508_115845

De kongelige ankommer ca. kl. 12.

IMG_20180508_123014

HKH Kronprinsen gjennomfører kransnedleggelse ved minnestøtten. Kongelige Norske Marines Musikkorps deltar.

IMG_20180508_132620

Minnemarkering 13.45 frigjørings- og veterandagen ved Minnestøtten på Solsiden. Taler og kransnedleggelse. Kongelige Norske Marines Musikkorps deltar.

IMG_20180508_134509

De kongelige ankommer.

IMG_20180508_135747

Utdeling av deltakermedaljer til 5 veteraner fra internasjonale operasjoner.

I tillegg var det kl. 15.00 konsert med Kongelige Norske Marines Musikkorps under ledelse av Torodd Wigum. Solister Lars Klevstand og Hilde Louise Asbjørnsen.

Middag på Risør Rådhus kl. 17.00.

Fantastisk jubileum; leder av arrangementskomiteen Jørn Heimstad.

 

Uke 17 – 2

Det har vært mange publikumshenvendelser siden 1. januar 2018; frem til i dag er det dokumentert 307 behandlet av Norsk senter for krigsseilerhistorie. I april har det vært henvendelser på utenlandske sjøfolk i Nortraship, her er noen av de:

For noen innlegg siden, så nevnte jeg Kalevi A. Olkio. Vi har fått inn mer informasjon om han, så profilen er mer utfyllende nå. Så er det Edward Whitehead, 95 år gammel gjenlevende krigsseiler. Har opprettet profil med den informasjon vi har tilgjengelig, mer informasjon er lenket til (i Warsailors). Fikk også tips om at det var skrevet en biografi om Michael Lehane, som blant annet kjempet i Den spanske borgerkrig, så jeg har lenket til denne i profilen i registeret.

Av norske sjøfolk i Nortraship, nevner jeg her noen profiler som er blitt oppdatert/opprettet 20. april-26. april 2018:

Imanuel Landstad

Morten Astrup Vigtel

Charles Kristoffer Høie

Kristian Berg Iversen

David Næss

Reidar Ystrøm

Johan Einarsen Solvang

På forhånd god helg!

 

Uke 17

Leste forrige uke om krigskorrespondent Lise Lindbæk, som ifølge Guri Hjeltnes bind 4 av «Handelsflåten i krig: Krigsseiler» skrev (s. 259) «den første dokumentasjon av norske sjøfolks innsats og påkjenninger under 2. verdenskrig. Boken Tusen norske skip utkom 1943 og ble distribuert av Nortraship og norsk utenrikstjeneste som en gavebok i de gjenværende årene». I slutten av 1941 ga Nortraship klarsignal for økonomisk støtte til Lindbæk for innsamling av beretninger.

Mange har arbeidet for å dokumentere krigsseilerne og deres historie. Etter hvert som ti-årene har gått, har flere kildesamlinger blitt gjort tilgjengelig i arkiv. Materialet på krigsseilerne (Nortraship) ved statsarkivene og Riksarkivet er i dag enormt, og vi har i dag kanskje bedre mulighet enn noen gang til å dokumentere alle krigsseilerne.

Den siste tiden har det ellers vært flere nettartikler med tema krigsseilerne. Viser til noen av de her:

·         «Jon Michelet: En sjøens historiker», Dagsavisen, 17. april 2018: https://www.dagsavisen.no/kultur/jon-michelet-en-sjoens-historiker-1.1131248

·         «Avduking av krigsseiler-minne», Laagedalsposten, 18. april 2018: https://www.laagendalsposten.no/minlp/hvittingfoss/historie/avduking-av-krigsseiler-minne/s/5-64-50701

·         «Det er en skammens vei mot dagens norske veteranpolitikk», Aftenposten, 20. april 2018: https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar/i/7lgg6V/Det-er-en-skammens-vei-mot-dagens-norske-veteranpolitikk–Harald-Stanghell

·         «Et digitalt monument over krigsseilerne», april 2018, Bouvet: https://www.bouvet.no/prosjekter/et-digitalt-monument-over-krigsseilerne

Ellers (over til vår tid) var det interessant å lese på Hegnar i går om at «Regjeringen vil skaffe oversikt over sjøfolk. Ingen vet hvor mange norskregistrerte arbeidstakere som jobber på norske skip. Nå har næringsministeren Torbjørn Røe Isaksen (H) bedt SSB skaffe oversikt. […] Det har ikke funnes kilder som gir tilstrekkelig oversikt siden 2010 på grunn av nye regler for rapportering om arbeidsforhold til sjøs, opplyser næringsdepartementet. [… D]et er også viktig for politikkutformingen å vite hvordan det står til med antallet norske sjøfolk på norske skip. Det vet vi ikke nå, og de siste ti årene har det vært vanskelig å skaffe til veien en god statistikk som viser utviklingen, sier Isaksen.»

http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2018/04/Regjeringen-vil-skaffe-oversikt-over-sjoefolk

Uke 16

Jeg har følgende plan denne uken:

Tromsø sjømannsforening 15.-17. april: Zernichow og Lillesand sjømannsforening.
Tønsberg sjømannsforening 19. april
Fredrikshald Sømandsforening 21.-22. april

Så er i Tromsø nå. Vi hadde opplæring i registrering fra Ex gratia-arkivet kl. 09.00-16.00 for 3 medlemmer av Tromsø sjømannsforening. Fortsetter i morgen kl. 09.00-13.00 ca., og så har jeg timer på ettermiddag/kveld hvor jeg jobber før jeg tar flyet hjem.

Det er trist at Jon Michelet har gått bort. «En sjøens helt» har sterkt bidratt til at krigsseilerne har fått fokus på sin innsats under 2. verdenskrig, som en viktig del av norsk krigshistorie. Michelet hadde også en viktig rolle i etableringen og oppbyggingen av Krigsseilerregisteret.

Uke 14

Jeg ble gjort oppmerksom på at krigsseiler Kalevi A. Olkio skal være en kjent person for flere av de som seilte på amerikanske havner i etterkrigstiden 1950-1970, spesielt i Baltimore hvor Olkio besøkte alle norske skip for å selge eller ta bilder. Han skal visstnok ha opparbeidet en samling mannskapsbilder fra mange norske skip.

I går og i dag jobbet jeg med å lage en brukermanual for registrering av utenlandske sjøfolk i Nortraship. Det mest komplette og pålitelige materialet, 31 siste bokser i Londonregisteret, fikk vi digitalisert i 2015-2016 og er godt egnet for en masseregistrering på samme måte som gjøres nå med de norske krigsseilerne fra Ex gratia-arkivet og den «norske» delen av Londonregisteret. Det er noen utfordringer med materialet, som å stadfeste nasjonalitet på sjøfolkene og identifisere om det er noen som ikke skal registreres (f.eks fartstid kun etter krigen), men ellers er det greit.

Jeg hadde henvendelse fra publikummer som kunne fortelle at HMS Sea Wolf ikke senket D/S Bessheim utenfor Hammerfest, men at skipet ble senket av mine fra russisk ubåt i havneinnløpet til Hammerfest havn. Det interessante var at publikummer selv hadde dykket og undersøkt vraket. Det var litt usikkerhet i kildene om hendelsesforløp, men det er nå rettet i profilen: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/3555/

Publikummer sendte inn skipsmanifest for Thorshammer fra 20. juni 1945, med mange sjøfolk om bord: https://www.krigsseilerregisteret.no/no/skip/29677/dokumenter

Fikk en interessant henvendelse på Rolf August Langøen, som visstnok skal ha vært en av de første som under krigen fløy som en av de første i stratosfæren – på vei til neste påmønstring på skip. Han ble medlem av «Stratoliner Club», diplom i profilen.

Var også innom profilen til Ragnar Paulsen. Krigsseiler som også var i flyvåpenet. Noen interessante detaljer i arkivmaterialet som jeg førte inn.

Så på Nasjonalbiblioteket at det var en bok om norske minesveipere under 2. verdenskrig. Kjente ikke til den boken fra før. Synes det var mye interessant stoff der som kan brukes i forskjellige sammenhenger: https://www.nb.no/nbsok/nb/0666731013dad70ec2022569ae622467?index=11#0

God helg!

Uke 13

Ja, det begynner å nærme seg påskeferie. Flere har sikkert tatt ferie allerede, og det er naturlig. Jeg jobber i morgen også, og så tar jeg ferie frem til tirsdag 3. april.

Jeg har drevet en del med kvalitetssikring av arkivet «Londonregisteret» den siste tiden. Londonregisteret er en av de to arkivene vi må gjennomgå for å få registrert alle krigsseilerne i Nortraship. Jeg har i februar-mars kvalitetssikret 24 bokser arkivmateriale, ca. 1/5 av arkivet. Totalt er det kvalitetssikret 64 av de 121 bokser arkivet består av. Dette er helt nødvendig for å fange opp alle sjøfolkene som seilte under krigen. 22 bokser gjenstår å registreres.

Andre historikere ved Norsk senter for krigsseilerhistorie jobber med å kvalitetssikre «Ex gratia-arkivet», som er hovedarkivet på Nortraship-seilerne (635 bokser med materiale på ca. 26 000 personer, men et veldig lite antall (ukjent) kan ikke dokumenteres å være krigsseilere i materialet). Det er dette arkivet alle sjømannsforeningene registrerer fra. Jeg har ikke fått produsert siste (oppdaterte) status på progresjon. Sjømannsforeningene rundt i Norge og de andre frivillige gjør en formidabel jobb og vi er kommet minst 70 % med Ex gratia-arkivet. Uten frivilligheten ville vi aldri fått dokumentert og minnet alle de norske sjøfolkene i Nortraship (både de som omkom og som overlevde krigen). I løpet av påsken passerer vi også 31 000 registrerte krigsseilere.

Når man leser arkivmaterialet, blir det noen ganger til at man leser i detalj brev og andre vedlegg som befinner seg der. Krigsseilere og familie av krigsseilere sine beretninger/notater kan være sterk lesning, både i sammenheng med den påvirkningen krigen hadde på de men også det økonomiske aspektet. Jeg synes det er beundringsverdig hvordan krigsseilerne håndterte ødeleggelsen under krigen og hvordan de møtte de utfordringer som kom etter krigen.

I sjeldne tilfeller, er det i Ex gratia-arkivet og Londonregisteret dokumentasjon på hjemmeseilere. Eksempelvis Harald Bernhard Hernes, Helge Magnus Hermansen, Arne Konrad Hervik. Grunnen til at opplysninger om hjemmeseilere befinner seg i disse arkivene, virker å være i sammenheng med økonomisk oppgjør for seilerne. Det får meg til å reflektere over noe annet. Informasjon om hjemmeseilerne befinner seg i mønstringsdistrikt-arkiv ved statsarkivene i Norge. Det virker i hvert fall å være den mest komplette kilden på hjemmeseilerne (erfaringsmessig er arkivmateriale på hjemmeseilerne dessverre fragmentert). Hadde man gjennomgått det materialet, ville man fått dokumentert mange som var hjemmeseilere. Det ville også vært opplysninger om flere Nortraship-seilere (som allerede er registrert i Krigsseilerregisteret), som for eksempel seilte langs norskekysten og som flyktet til Storbritannia. Så skal man få dokumentert krigsseilerne sin fartstid i helhet, må man også gjennomgå ovennevnte arkivmateriale på hjemmeseilerne og arkivmateriale på alle som tjenestegjorde i marinen.

God påske!