Uke 43

Har gått en del i å arbeide med designskisser til Krigsseilerregisteret. Veldig spennende, dette blir bra! IT-utvikler ved Bouvet lager skisser, som prosjektgruppe ved Arkivet kommenterer på.

Det har vært noen nye handels- og marineskip i registeret som jeg har videresendt til støttespillere for å få historikk på dem.

Mottok dokumentasjon på krigsseiler Håkon Lindgård Gulliksen. Sjelden jeg ser noen som har vært med på så mange hvalfangstekspedisjoner. Også profil på Guttorm Rudolf Stensen ble oppdatert, som blant annet satt i Stanley interneringsleir. Finnes egen bok om hans liv.

Holdt foredrag på lørdag for Slekt og Data om Krigsseilerregisteret, og på tirsdag hadde jeg et foredrag på «Plattform»-seminar om USA sin søken etter ny Palestina-politikk i 1970 og paralleller til i dag.

Blir litt møtevirksomhet i morgen vedr. design til Krigsseilerregisteret, og skal også snakke litt om Krigsseilerregisteret for besøkende.

41 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Jeg drister meg, igjen, til å legge ut et bilde jeg har fargelagt gjennom dataprogram med kunstig intelligens.

Uke 42

Selv om det nå sjeldnere registreres nye krigsseilere, så kommer det fortsatt inn personer ettersom vi fortsetter å studere diverse kilder og arkivmaterialer. Eksempelvis fikk i går følgende marinesjøfolk profilside blant annet basert på dokumentasjon i Forsvarets dekorasjonsregistre: Birger Jacobsen Neverdal, Inge Hovden og Kjell Horntvedt. Jørgen Emil Jørgensen er i Våre falne og ble registrert i dag, burde vært registrert tidligere.

Vi har hatt utlyst ledig stilling som historiker i Norsk senter for krigsseilerhistorie, og skal nå fremover gjennomføre intervjurunder med aktuelle kandidater.

Vil bli mer intensivt arbeid fremover med oppgradering av Krigsseilerregisteret teknisk og grafisk. Publikum vil ikke merke noe av dette, implementering vil skje på senere tidspunkt.

Trygve Haavald Laheim ble 100 år 16. oktober. Sak om det på vår Facebookside.

Samtidig var det trist å lese at Jakob Strandheim hadde gått bort: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/qWm7pL/den-siste-gjenlevende-fra-shetlandsgjengen-er-doed

Det har kommet en biografi om Jon Michelet. Skriv om boken blant annet her: https://www.nettavisen.no/norsk-debatt/storslagen-biografi-om-jon-michelet/s/12-95-3424192380

40 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv (Riksarkivet):

Jeg drister meg, igjen, til å legge ut et bilde jeg har fargelagt gjennom dataprogram med kunstig intelligens.

https://foto.digitalarkivet.no/fotoweb/archives/5001-Historiske-foto/Indekserte%20bilder/L13154Fo30141709190071_3.tif.info#c=%2Ffotoweb%2Farchives%2F5001-Historiske-foto%2F%3Fq%3Dleif%2520vetlesen

Norsk sjømannsforbund. Jur.kons. Leif E. A. Michelsen t.v.. Red.sekr. Leif Vetlesen t.h. (Original bildetekst). Omtrentlig datering: 1940-1945.

Uke 41

Jeg var denne uken i Oslo for workshop med IT-utvikler Bouvet. Jobber med noen skisser til Krigsseilerregisteret. Er et interessant prosjekt som vil bli mer synlig mot slutten av året. Blir en del tid fremover som vil gå til dette prosjektet.

Noen krigsseilere oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser: Arne Aasmundseth, Tor Warren Berg og Arne Johnny Langhoff Bøge.

Driver å vurderer om vi skal sette i gang en systematisk gjennomgang for å knytte alle aktuelle krigsseilere til innsatsartikkelen om Invasjonen i Normandie. Dette blir et større prosjekt. Kobling til den enkelte vil da se slik ut, som i profil på Emil Gustav Larsen Ulset.

Har jobbet med kvalitetssikring av materialet i Forsvarets dekorasjonsregistre kalt «Dekorasjoner generelt, Sjøforsvaret, post mortem». Forventer at dette blir ferdigstilt neste uke.

Over til noe helt annet:

Det har i oktober vært saker i NRK om dumping av ammunisjon langs norskekysten:

https://www.nrk.no/nordland/enorme-mengder-sprengstoff-dumpet-i-havet-_-vil-innfore-fiskeforbud-1.15670532

https://www.nrk.no/nordland/enorme-mengder-sprengstoff-i-norge_-_-vi-trenger-en-nasjonal-plan-for-eksplosivrydding-1.15684644

I 2013 skrev jeg en artikkel som tok for seg kystfortet på Justøya og Aust-Agder generelt. Den er fortsatt aktuell, og kanskje av interesse for noen å lese: https://arkivet.no/assets/sider/Hvor-ble-minene-av.pdf Senere sak i FVN: https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/XQo2r/her-ligger-det-900-miner-under-havoverflaten

39 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Jeg drister meg til å legge ut et bilde jeg har fargelagt gjennom dataprogram med kunstig intelligens.

Fra sjømannskirken i Liverpool.

Uke 40

Det er høstferie denne uken, så har brukt tiden i stor grad på kvalitetssikring. Særlig mange marinefolk i registeret som har fått nye dekorasjoner registrert, hovedsakelig Haakon VIIs 70-års medalje og Krigsmedaljen. Det begynner å gå fremover med registreringen fra Forsvarets dekorasjonsregistre. Er vel registrert fra ca. 1,5 bokser av 4 i fra det største registeret. Det er også personer i dette materialet som ikke er dokumentert i andre arkivmaterialer gjennomgått, for eksempel krigsseiler Erling Hafto.

I siste nummer av Maritimt Magasin Historie, er det skrevet en lenger artikkel om krigsseiler Henry Eugen Evensen. Oppdaterte profilen i Krigsseilerregisteret med nye opplysninger.

Omsider var torpedonålmonteret ferdig. Det er en sak om det på vår Instagramside.

Vi har satt i gang et IT-utviklingsprosjekt i Krigsseilerregisteret som vil løpe hovedsakelig i perioden oktober-desember 2021. Hadde oppstartsmøte forrige fredag, og skal til Oslo til Bouvet på onsdag for workshop. Skal ellers holde et foredrag på tirsdag i kafeen på ARKIVET om boken «The Stockholm Run. Air Transport Between Britain and Sweden During WWII».

Noen krigsseilerprofiler oppdatert basert på publikumshenvendelser siste uken: Sigurd Lange, Kåre Olav Karlsen og Reidar Harald Haugan.

38 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Survivors of torpedoed Norwegian ship sighted by Halifax rescued by Royal Navy. Making way under sail at barley two knots several hundred miles from the nearest land, a life boat containing 19 survivors including women and children of a Norwegian ship torpedoed in Mid-Atlantic, was sighted by a Coastal Command Halifax. Later these survivors were rescued by Royal Navy tender, bad weather having prevented and earlier rescue by Coastal Command. Sunderland. Picture was taken through the Pilots open window shows: The lifeboat under sail, with survivors standing up and waving. (Original bildetekst). Omtrentlig datering: 1940-1945.

Uke 39

I anledning markeringen 24. september vedr. dokumentering av de norske og utenlandske krigsseilerne i Nortraship, så hadde Bjørn Tore Rosendahl en opptreden på Nyhetsmorgen og det var også en artikkel på nrk.no. Takk i den sammenheng til journalist i NRK, Kjartan Rørslett, for å ha vist interesse og for å ha gjort et godt og grundig arbeid!

Foto fra markeringen; samtale mellom Guri Hjeltnes og Ole Torp:

Har svart på diverse henvendelser etter markeringen. Noen krigsseilere oppdatert siste uken basert på publikumshenvendelser, for eksempel: Leif Usterud, Fritz Oskar Angel Gustavsen og Nils Kristoffer Gerhardsen.

Følg ellers Facebook-siden «Krigsseilerne«, der legges også flere nyhetssaker ut.

Vi begynner så smått med et større IT-utviklingsprosjekt i Krigsseilerregisteret snart. Det vil pågå over noen måneder. Vil komme tilbake med mer info.

37 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

4. mars 1941 reiste et lite selskap, bestående av 4 passasjerer, en eldre skipper og en dekksgutt fra et lite sted straks utenfor Bergen ombord på fiskeskøyta «Volga» med kurs for England. Turen gikk først til Florø hvor matbeholdningene ble komplettert, deretter sørover omtrent på høyde med Statt, hvoretter kursen ble satt for Shetland. turen tok 5 døgn. Den vesle båten ble overfalt av en voldsom storm. Motoren gikk istykker, og båten ble drivende i 28 timer. Skøyta var uten kart og hadde bare et dårlig kompass. Flyktningene holdt derfor på å seile forbi Shetland, hvis ikke en av dem hadde oppdaget konturer av noen fjell på morgenvakten den siste dagen til sjøs. Det var Shetland som lå rett syd. Det lyktes båten å manøvrere seg fram mellom minefeltene. Den siste delen av veien ble de tauet inn av en shetlansk redningsbåt. Bildet er tatt fra fiskeskøyta mens redningsbåten tauer flyktningene inn til Shetlands-kysten. (Original bildetekst).

Uke 38

Det er akkurat lagt ut et Facebook-oppslag på «Krigsseilerne» om avisartikkel i Sørlandsavisen Kristiansand om Krigsseilerregisteret: https://issuu.com/tvendemediaas/docs/sorlandsavisen_kristiansand_-_uke_37/8?fbclid=IwAR0-IX6hzI3vA-RvY4wzVresNMA78x47IM2XGxfB0fik4OvohcyyWA7dZhc
Ellers var det på mandag «Krigsseilernes dag» ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Dette kan også leses om på vår Facebook-side i eget oppslag.

Ellers er det offentliggjort pressemelding vedrørende vår markering i Oslo i morgen. Det er på forhånd laget innhold til en nett-artikkel og radiointervju som offentliggjøres i morgen.

Jeg er ellers prosjektleder for en oppgradering av Krigsseilerregisteret designmessig og teknisk. Dette vil antagelig foregå fra oktober 2021 til starten av 2022. Gleder meg til å starte på dette og se hva vi kan få til.

Har glemt å skrive at det er lagt ut en stillingsannonse vedr. Krigsseilerregisteret: https://arkivet.no/nyheter/ledig-stilling-historiker-i-norsk-senter-for-krigsseilerhistorie

36 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

En større del av den norske handelsflåte er satt inn i forsyningstjenesten til de allierte armeer i Middelhavsområdet og har ytet utmerket tjeneste både når det gjelder å bringe fram krigsmateriell, mat og olje. (Original bildetekst, London 09.09.43) Mannskap om bord M/S Montevideo. Opphavsperson: Ole Friele Backer.

Uke 37

Noe av tiden denne uken har gått med til å planlegge en markering i Oslo 24. september, følge opp nyansatt formidler i Norsk senter for krigsseilerhistorie og følge opp de som bidrar i kvalitetssikringen av Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945. Det kommer til å bli hektisk neste uke med Krigsseilernes dag mandag og markeringen fredag. Tekstene til torpedonålmonter var ferdig nå og ble innsendt til designer så venter at monteret snart er ferdig.

Hadde hyggelig besøk av publikummer denne uken som bidro med opplysninger og dokumentasjon til profil til Sigurd Marius Kjerstad. Mange interessante historier.

35 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

En ser vakten forut som kikker etter andre skip i skoddehavet. Bildet er tatt om bord på den norske båten «Lysaker V» under en overfart fra England til Normadie da den ble overfalt av skodde. (Original bildetekst datert 27.09.1944).

Uke 36

Holder på å planlegge et lukket arrangement i Oslo 24. september vedr. vår dokumentering av krigsseilerne i Nortraship. Vi har et bra program! Ellers er det Krigsseilernes dag ved Arkivet freds- og menneskerettighetssenter 20. september. Begge arrangement er del av Arkivets jubileumsuke i anledning at det er 20 år siden Arkivets drift fikk sin formelle åpning, 8. mai 2001.

Er snart ferdig med å lage et torpedonålmonter som skal utstilles i resepsjonsområdet ved Arkivet. Tekstene og design er bra og tror monteret vil være av stor interesse for de som besøker Arkivet.

Oppdaterte vår Facebook-side Krigsseilerne med innlegg om månedens krigsseilere, brødrene Sverre og Magne Hegvik. De var mannskap på M/S Primero og D/S Nidarland som ble senket av samme ubåt med et par ukers mellomrom. Postet også innlegg om foredrag Bjørn Tore Rosendahl skal holde om krigsseilerne ved Sjøfartsmuseet i Aust-Agder 15. september.

Jeg har fått informasjon om at det er en gjenlevende krigsseiler i USA som var telegrafist i den norske uteflåten: Billie Luella Adels Jennings. Har imidlertid ikke funnet dokumentasjon på henne. Skulle noen ha dokumentasjon for oppføring i Krigsseilerregisteret, er det bare å ta kontakt.

Noen nyhetsartikler vedr. krigsseilerne siste tiden:

https://www.vestlandsnytt.no/nyhende/2021/09/08/Hovedminnesmerke-for-krigsseilerne-og-krigsseileren-Leif-Sande-fra-Sands%C3%B8ya-24545653.ece

https://www.fullriggeren.no/nyheter/i-1938-var-karl-aksel-16-ar-og-jobbet-i-byssa

https://forsvaretsforum.no/2-verdenskrig-veteran/trygve-99-deltok-i-senkingen-av-scharnhorst/213969?fbclid=IwAR06S2u3aAkW4upuRtq6WNmW8xvrkBmNQmFvzl8gTCiEs83KoWP2-PasU4s

34 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

En større del av den norske handelsflåte er satt inn i forsyningstjenesten til de allierte armeer i Middelhavsområdet og har ytet utmerket tjeneste både når det gjelder å bringe fram krigsmateriell, mat og olje. (Original bildetekst).

Uke 35

Vi har registrert ferdig fra 1 boks av 44 av Nortraships New York-kort. Dette var mest som en test for å se hva som dette arkivet faktisk inneholder og hvordan det kan komplettere Krigsseilerregisteret. Det viktigste var nok at boksen inneholdt ca. 30 nye utenlandske krigsseilere i Nortraship. I tillegg var det mange nye tilleggsinformasjoner til eksisterende profiler. Det er verd å systematisk registrere fra alle 44 boksene, men dette er ikke et prioritert arbeid. Kortene i arkivet er dessverre lite utfyllende med opplysninger, så det er mest detaljer for vår del å hente ut fra dette arkivet sammenlignet med andre vi har gjennomgått til nå.

Ellers har vi passert 68 000 registrerte krigsseilere i Krigsseilerregisteret! Takk til alle frivillige som har bidratt og som bidrar i registreringen. Det har vært færre nyregistreringer det siste året da mye arbeid har gått i å oppdatere allerede-eksisterende profiler på Marinens sjøfolk på utefronten 1940-1945.

Jeg har vært ganske opptatt denne uken med strategisamling mandag-tirsdag og Tromsø torsdag-søndag. Vil gi en større oppdatering om Krigsseilerregisteret neste uke.

33 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Kongen går ombord på «Devonshire», Tromsø 7. juni 1940. (Original bildetekst)

Uke 34

Det har vært flere publikumshenvendelser enn vanlig, antagelig som følge av Frigjøringslunsjen i Oslo forrige uke.

Laget et Facebook-oppslag på «Krigsseilerne» om at vi har knyttet 130 krigsseilere til innsatsartikkelen om Maltakonvoiene.

Holder på med kvalitetssikring av registreringer av Marinens sjøfolk på utefronten og registreringer av dekorasjoner på Marinens sjøfolk, og gjennomgang av Våre falne og andre kilder for å dobbeltsjekke at alle omkomne i Marinen er registrert i Krigsseilerregisteret.

Vi hadde et hyggelig besøk i går av journalist som ønsket å skrive en avisartikkel om Norsk senter for krigsseilerhistorie.

Vi holder på med å få på plass et lite utstillingsmonter på Arkivet som vil presentere 3 torpedonåler vi har i vår gjenstandssamling. Ser frem til å få monteret på plass.

Det vil ellers på Arkivet være en midlertidig utstilling, som kun utstilles noen dager, i november som vil ha tema krigsseilerne. Mer informasjon kommer senere.

Neste uke er jeg på strategisamling med jobben mandag-tirsdag, og torsdag-søndag på Norske historiedager i Tromsø.

32 bilde i serien om bilder fra NTBs krigsarkiv:

Inspeksjon på norsk minesveiper på Orknøy havn. (Original bildetekst). Omtrentlig datering: 1941. Rettighetsforvalter: Michael Ramm Østgaard og Kajsa Østgaard.